Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa ietekme uz cigarešu cenu un patēriņu”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of Excise Tax on Cigarettes Prices and Consumption”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Darba autore ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes maģistra programmas 2. Kursa studente Zane Rutkupe. Darba tēma – Akcīzes nodokļa ietekme uz cigarešu cenu un patēriņu. Diplomdarba tēmas izvēli pamato šobrīd sabiedrībā aktuālais jautājums par akcīzes nodokļa palielināšanu un tā ietekmi uz patērētājiem un nelegālo tirdzniecības apjomu. Darba mērķis – izpētīt akcīzes nodokļa cigaretēm nodokļu slogu pēc pirktspējas un to ietekmi uz nelegālās tirdzniecības apjomiem, kā arī sniegt priekšlikumus nelegālā tirgus kontrolei. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt akcīzes nodokļa likmju izmaiņas un to ietekmi pēc patērētāju pirktspējas, 2. Veikt salīdzinošo analīzi akcīzes nodoklim cigaretēm pēdējo 5 gadu laikā Baltijas valstīs, 3. Izanalizēt nelegālā tirgus attīstību Latvijā pēdējo 5 gadu laikā un sniegt priekšlikumus tā kontrolei, 4. Veikt akcīzes nodokļa cigaretēm izmaiņu prognozes un ietekmes izvērtējumu. Darbs tiek veikts par pēdējo 5 gadu periodu. Darbā izmantotā metodoloģija: statistikas datu analīze, grafiskā, aprakstošā metode, struktūras un dinamikas analīze. Tiek izmantoti gan citu autoru veiktie pētījumi, gan starptautiskie zinātniskie raksti un publikācijas, gan Latvijas autoru izdodas grāmatas un zinātniskie raksti, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti, kā arī interneta resursi. Darba apjoms ir 65 lappuses, no kurām diplomprojekta pamatdaļa ir 55 lappuses. Darba iztirzājuma daļa ir sadalīta 4 nodaļās un katrā nodaļā ir 3 apakšnodaļas. Pirmajā nodaļā aprakstītas tabakas tirgus tendences un akcīzes nodokļa jēdziens un piemērojamība Latvijā. Otrā nodaļa ir veltīta pirktspējas analīzei Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, kur izanalizēts, ka cigarešu cenas un akcīzes nodoklis nav atbilstošs patērētāju pirktspējai. Trešajā nodaļā detalizēti veikts nelegālā tabakas tirgus izvērtējums un sniegti priekšlikumi tā kontrolei un apkarošanai, savukārt ceturtā nodaļa ir veltīta nodokļa aprēķinu prognozēm, kā arī sniegti iespējamie risinājumi Latvijas akcīzes nodokļu politikas veidošanai 2015.-2018.g. Darbs sastāv no 22 attēliem, 3 tabulām un darba rezultātu iegūšanai aprēķinos ir izmantotas 2 formulas.
Atslēgas vārdi akcīzes nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā excise duty
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2015 20:36:50