Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa ietekme uz cigarešu cenu un patēriņu”
Title in English “The Impact of Excise Tax on Cigarettes Prices and Consumption”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Darba autore ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes maģistra programmas 2. Kursa studente Zane Rutkupe. Darba tēma – Akcīzes nodokļa ietekme uz cigarešu cenu un patēriņu. Diplomdarba tēmas izvēli pamato šobrīd sabiedrībā aktuālais jautājums par akcīzes nodokļa palielināšanu un tā ietekmi uz patērētājiem un nelegālo tirdzniecības apjomu. Darba mērķis – izpētīt akcīzes nodokļa cigaretēm nodokļu slogu pēc pirktspējas un to ietekmi uz nelegālās tirdzniecības apjomiem, kā arī sniegt priekšlikumus nelegālā tirgus kontrolei. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt akcīzes nodokļa likmju izmaiņas un to ietekmi pēc patērētāju pirktspējas, 2. Veikt salīdzinošo analīzi akcīzes nodoklim cigaretēm pēdējo 5 gadu laikā Baltijas valstīs, 3. Izanalizēt nelegālā tirgus attīstību Latvijā pēdējo 5 gadu laikā un sniegt priekšlikumus tā kontrolei, 4. Veikt akcīzes nodokļa cigaretēm izmaiņu prognozes un ietekmes izvērtējumu. Darbs tiek veikts par pēdējo 5 gadu periodu. Darbā izmantotā metodoloģija: statistikas datu analīze, grafiskā, aprakstošā metode, struktūras un dinamikas analīze. Tiek izmantoti gan citu autoru veiktie pētījumi, gan starptautiskie zinātniskie raksti un publikācijas, gan Latvijas autoru izdodas grāmatas un zinātniskie raksti, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti, kā arī interneta resursi. Darba apjoms ir 65 lappuses, no kurām diplomprojekta pamatdaļa ir 55 lappuses. Darba iztirzājuma daļa ir sadalīta 4 nodaļās un katrā nodaļā ir 3 apakšnodaļas. Pirmajā nodaļā aprakstītas tabakas tirgus tendences un akcīzes nodokļa jēdziens un piemērojamība Latvijā. Otrā nodaļa ir veltīta pirktspējas analīzei Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, kur izanalizēts, ka cigarešu cenas un akcīzes nodoklis nav atbilstošs patērētāju pirktspējai. Trešajā nodaļā detalizēti veikts nelegālā tabakas tirgus izvērtējums un sniegti priekšlikumi tā kontrolei un apkarošanai, savukārt ceturtā nodaļa ir veltīta nodokļa aprēķinu prognozēm, kā arī sniegti iespējamie risinājumi Latvijas akcīzes nodokļu politikas veidošanai 2015.-2018.g. Darbs sastāv no 22 attēliem, 3 tabulām un darba rezultātu iegūšanai aprēķinos ir izmantotas 2 formulas.
Keywords akcīzes nodoklis
Keywords in English excise duty
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.05.2015 20:36:50