Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Komersanta maksātnespējas pazīmes”
Nosaukums angļu valodā “Indicators of Actual Insolvency in the Company’s Annual Report”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Gromule, AS „Rīgas autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarbs ,,Komersanta maksātnespējas pazīmes” sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir aprakstīts maksātnespējas jēdziens, būtība,cēloņi un aprakstīti pasākumi, kā no tā var izvairīties. Diplomdarba otrā daļa sastāv no praktiskiem aprēķiniem, veicot uzņēmuma SIA,,ABC” maksātspējas rādītāju analīzi, izmanojot vispārējos rādītājus bankrota prognozēšanai, E.Altmaņa 5 faktoru bankrota prognozēšanas modeli un Šorina un Voronova bankrota iespēju analīzes modeli. Veikta uzņēmuma bilances likviditātes analīze, izmantojot likviditātes rādītājus un aktīvu un pasīvu sadaļas salīdzinājuma metodi. Kā arī veikta bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina horizontālā analīze. Beigās tiek dots vērtējums par konkrētā uzņēmuma finansiālo stāvokli. Diplomdarba apjoms ir 69 lpp., kurās ir ievietotas 19 tabulas, 3 attēli un 7 pielikumi. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 22 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Diplomdarbs ,,Komersanta maksātnespējas pazīmes” sastāv no divām daļām.
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma thesis is ,,Indicators of Actual Insolvency in the Company’s Annual Report”.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2015 16:23:03