Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Komersanta maksātnespējas pazīmes”
Title in English “Indicators of Actual Insolvency in the Company’s Annual Report”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer V.Gromule, AS „Rīgas autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarbs ,,Komersanta maksātnespējas pazīmes” sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir aprakstīts maksātnespējas jēdziens, būtība,cēloņi un aprakstīti pasākumi, kā no tā var izvairīties. Diplomdarba otrā daļa sastāv no praktiskiem aprēķiniem, veicot uzņēmuma SIA,,ABC” maksātspējas rādītāju analīzi, izmanojot vispārējos rādītājus bankrota prognozēšanai, E.Altmaņa 5 faktoru bankrota prognozēšanas modeli un Šorina un Voronova bankrota iespēju analīzes modeli. Veikta uzņēmuma bilances likviditātes analīze, izmantojot likviditātes rādītājus un aktīvu un pasīvu sadaļas salīdzinājuma metodi. Kā arī veikta bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina horizontālā analīze. Beigās tiek dots vērtējums par konkrētā uzņēmuma finansiālo stāvokli. Diplomdarba apjoms ir 69 lpp., kurās ir ievietotas 19 tabulas, 3 attēli un 7 pielikumi. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 22 izmantotās literatūras avotus.
Keywords Diplomdarbs ,,Komersanta maksātnespējas pazīmes” sastāv no divām daļām.
Keywords in English Diploma thesis is ,,Indicators of Actual Insolvency in the Company’s Annual Report”.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.05.2015 16:23:03