Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Ugunsdzēsības autocisternu raksturīgāko atteiču novēršanas metožu analīze.
Nosaukums angļu valodā Analysis of Methods for Preventing of Typical Firefighting Tank- Trucks Failures
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Vladislavs Ņesterovskis
Recenzents Vladimirs Šestakovs
Anotācija Maģistra darba ar projekta daļu nosaukums ir „Ugunsdzēsības autocisternu raksturīgāko atteiču novēršanas metožu analīze”. Maģistra darbā tiek pētītas ugunsdzēsības autocisternu raksturīgākās atteices un analizētas to novēršanas metodes. Maģistra darba mērķis ir analītiskas informācijas izstrāde par ugunsdzēsības autocisternu atteiču novēršanas metožu analīzi. Maģistra darbs sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir pētīti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un organizācijas Latvijā, kā arī aprakstīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vēsture, organizatoriskā struktūra, funkcijas un uzdevumi, tā transportlīdzekļu un remonta bāzes materiāltehniskais nodrošinājums. Otrajā nodaļā ir aprakstīti ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportu atbilstību regulējošie normatīvie akti, raksturotas automobiļu tehniskā stāvokļa izmaiņas to ekspluatācijas procesā, izpētītas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā izmantojamākās ugunsdzēsības autocisternas un to tehniskie parametri. Analizētas un sistematizētas ugunsdzēsības autocisternu raksturīgākās atteices un sniegti priekšlikumi par autosūkņu, speciālās virsbūves un aprīkojuma atteiču novēršanas preventīvajiem pasākumiem vai nepieciešamajiem uzlabojumiem. Trešajā nodaļā ir analizēti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības automobiļu remonta sistēmas priekšrocības un trūkumi, un veikta ugunsdzēsības autocisternu raksturīgāko atteiču novēršanas metožu analīze. Maģistra darba pētījuma rezultātā tiks iegūta sistematizēta informācija par ugunsdzēsības autocisternu atteiču novēršanas metodēm un to analīzi. Maģistra darba ar projekta daļu kopapjoms ir 97 lapaspuses, 51 attēls, 13 tabulas,48 literatūras avoti, 4 pielikumi un 3 rasējumi.
Atslēgas vārdi ugunsdzēsības autocisterna, atteice, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā State Fire - Fighting and Rescue Service, Firefighting Tank -Truck, failure
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2015 15:49:57