Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Ugunsdzēsības autocisternu raksturīgāko atteiču novēršanas metožu analīze.
Title in English Analysis of Methods for Preventing of Typical Firefighting Tank- Trucks Failures
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Vladislavs Ņesterovskis
Reviewer Vladimirs Šestakovs
Abstract Maģistra darba ar projekta daļu nosaukums ir „Ugunsdzēsības autocisternu raksturīgāko atteiču novēršanas metožu analīze”. Maģistra darbā tiek pētītas ugunsdzēsības autocisternu raksturīgākās atteices un analizētas to novēršanas metodes. Maģistra darba mērķis ir analītiskas informācijas izstrāde par ugunsdzēsības autocisternu atteiču novēršanas metožu analīzi. Maģistra darbs sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir pētīti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un organizācijas Latvijā, kā arī aprakstīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vēsture, organizatoriskā struktūra, funkcijas un uzdevumi, tā transportlīdzekļu un remonta bāzes materiāltehniskais nodrošinājums. Otrajā nodaļā ir aprakstīti ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportu atbilstību regulējošie normatīvie akti, raksturotas automobiļu tehniskā stāvokļa izmaiņas to ekspluatācijas procesā, izpētītas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā izmantojamākās ugunsdzēsības autocisternas un to tehniskie parametri. Analizētas un sistematizētas ugunsdzēsības autocisternu raksturīgākās atteices un sniegti priekšlikumi par autosūkņu, speciālās virsbūves un aprīkojuma atteiču novēršanas preventīvajiem pasākumiem vai nepieciešamajiem uzlabojumiem. Trešajā nodaļā ir analizēti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības automobiļu remonta sistēmas priekšrocības un trūkumi, un veikta ugunsdzēsības autocisternu raksturīgāko atteiču novēršanas metožu analīze. Maģistra darba pētījuma rezultātā tiks iegūta sistematizēta informācija par ugunsdzēsības autocisternu atteiču novēršanas metodēm un to analīzi. Maģistra darba ar projekta daļu kopapjoms ir 97 lapaspuses, 51 attēls, 13 tabulas,48 literatūras avoti, 4 pielikumi un 3 rasējumi.
Keywords ugunsdzēsības autocisterna, atteice, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Keywords in English State Fire - Fighting and Rescue Service, Firefighting Tank -Truck, failure
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.05.2015 15:49:57