Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kokapstrādes uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Marketing of a Woodworking Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Mg.oec. Judīte Jakubāne, Docente (prakt.)
Anotācija Diplomprojekta autors: Kristīne Ratfeldere (2015.) Diplomprojekta darba tēma ir kokapstrādes uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana uzņēmumā Z/S „Birzlejas”. Diplomprojekts sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliografiskā saraksta un darba pielikumiem. Pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā tiek aprakstīts uzņēmuma Z/S „Birzlejas” darbības raksturojums un analizēta saimnieciskā darbība. Šajā daļā ir aprakstīts zāģmateriālu sortiments un ražošanas tehnoloģiskais process kā arī tiek pētīta konkurentu analīze Latvijā un tiek apzināti vietējie potenciālie konkurenti brikešu ražošanas nozarē. Otrā daļa ir projektu aprēķinu daļa, kurā tiek piedāvāts iegādāties ēvelēšanas iekārtu, impregnēšanas iekārtu, brikešu presi un brikešu pakotāju, kas samazina saražotā produkta pašizmaksu. Šajā daļā tiek arī pētītas produktu virzīšanas aktivitātes tirgū, lai uzņēmums Z/S „Birzlejas” kļūtu vēl atpazīstamāks gan Latvijas tirgū, gan ārvalstīs. Trešā daļa ir tehnoloģiskā daļa, kurā tiek piedāvāts izveidot ērtāk lietojamu datu ievades formu ar Visual Basic palīdzību. Lai varētu izpildīt darba uzdevumus, tika izmantota speciālā literatūra par ražošanu, kā arī par cilvēkresursiem, ražošanas menedžmentu, finanšu resursiem, mārketingu, datorzinībām un interneta resursi ierobežotā apjomā. Diplomprojekta darba apjoms ir 105 lpp., tajā ir iekļauti 51 attēli, 49 tabulas, 7 formulas, 9 pielikumi un kopumā izmantoti 45 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pašizmaksa
Atslēgas vārdi angļu valodā reduce the production costs
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2015 11:27:37