Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Kokapstrādes uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Marketing of a Woodworking Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Ieva Andersone
Reviewer Mg.oec. Judīte Jakubāne, Docente (prakt.)
Abstract Diplomprojekta autors: Kristīne Ratfeldere (2015.) Diplomprojekta darba tēma ir kokapstrādes uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana uzņēmumā Z/S „Birzlejas”. Diplomprojekts sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliografiskā saraksta un darba pielikumiem. Pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā tiek aprakstīts uzņēmuma Z/S „Birzlejas” darbības raksturojums un analizēta saimnieciskā darbība. Šajā daļā ir aprakstīts zāģmateriālu sortiments un ražošanas tehnoloģiskais process kā arī tiek pētīta konkurentu analīze Latvijā un tiek apzināti vietējie potenciālie konkurenti brikešu ražošanas nozarē. Otrā daļa ir projektu aprēķinu daļa, kurā tiek piedāvāts iegādāties ēvelēšanas iekārtu, impregnēšanas iekārtu, brikešu presi un brikešu pakotāju, kas samazina saražotā produkta pašizmaksu. Šajā daļā tiek arī pētītas produktu virzīšanas aktivitātes tirgū, lai uzņēmums Z/S „Birzlejas” kļūtu vēl atpazīstamāks gan Latvijas tirgū, gan ārvalstīs. Trešā daļa ir tehnoloģiskā daļa, kurā tiek piedāvāts izveidot ērtāk lietojamu datu ievades formu ar Visual Basic palīdzību. Lai varētu izpildīt darba uzdevumus, tika izmantota speciālā literatūra par ražošanu, kā arī par cilvēkresursiem, ražošanas menedžmentu, finanšu resursiem, mārketingu, datorzinībām un interneta resursi ierobežotā apjomā. Diplomprojekta darba apjoms ir 105 lpp., tajā ir iekļauti 51 attēli, 49 tabulas, 7 formulas, 9 pielikumi un kopumā izmantoti 45 literatūras avoti.
Keywords pašizmaksa
Keywords in English reduce the production costs
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.05.2015 11:27:37