Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Arhīva pārvaldības procesu pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Archive Management Process Development "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., L.Kamola
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Anotācija Diplomprojekta autore ir Evija Stūrmane. Diplomprojekta tēma ir „Arhīva pārvaldības procesu pilnveides projekts”. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs ir Prakt. doc., Mg. oec., L. Kamola. Diplomprojektā aprakstītas problēmas, kas saistītas ar Rīgas Tehniskās universitātes arhīva pārvaldības procesiem, un izstrādāti priekšlikumi to pilnveidei. Diplomprojekts sastāv no ievada, trīs daļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas, nobeiguma. Diplomprojekta analītiskajā daļā iekļauts Rīgas Tehniskās universitātes pamatdarbības apraksts, arhīva pārvaldības teorētisko aspektu apkopojums un analizēti Rīgas Tehniskās universitātes arhīva pārvaldības procesi. Projekta aprēķinu daļā ir veikta Rīgas Tehniskās universitātes arhīva darbinieku intervija, ar kuras rezultātu apkopojumu ir pamatoti arhīva pārvaldības procesu pilnveides virzieni. Apkopojot intervijas rezultātus, ir piedāvāti trīs pilnveides projekti: izziņas par studiju laiku sagatavošanas pilnveide, arhīva uzskaites sistēmas pilnveide, arhīvā uzkrāto fondu strukturēšanas pilnveide. Tehnoloģiskajā daļā uz Ganta diagrammas pamata ir parādīta viena no projekta plānošanas programmas funkcionālajām iespējām, kā piemēru izstrādājot īstenošanas grafiku izziņas par studiju laiku sagatavošanas pilnveides projektā. Diplomprojekta nobeigumā autore izteica secinājumus par Rīgas Tehniskās universitātes arhīva pārvaldības procesiem un piedāvāja priekšlikumus arhīva pārvaldības procesu pilnveidei. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 62 lapaspuses, tajā skaitā iekļauti 30 attēli, 2 tabulas, 32 bibliogrāfiskie avoti. Darbam ir 7 pielikumi. Atslēgvārdi: arhīvs, analīze, pilnveide.
Atslēgas vārdi arhīvs, analīze, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā archive, analysis, improvement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2015 14:32:03