Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Arhīva pārvaldības procesu pilnveides projekts"
Title in English "Project for Archive Management Process Development "
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., L.Kamola
Reviewer Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Abstract Diplomprojekta autore ir Evija Stūrmane. Diplomprojekta tēma ir „Arhīva pārvaldības procesu pilnveides projekts”. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs ir Prakt. doc., Mg. oec., L. Kamola. Diplomprojektā aprakstītas problēmas, kas saistītas ar Rīgas Tehniskās universitātes arhīva pārvaldības procesiem, un izstrādāti priekšlikumi to pilnveidei. Diplomprojekts sastāv no ievada, trīs daļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas, nobeiguma. Diplomprojekta analītiskajā daļā iekļauts Rīgas Tehniskās universitātes pamatdarbības apraksts, arhīva pārvaldības teorētisko aspektu apkopojums un analizēti Rīgas Tehniskās universitātes arhīva pārvaldības procesi. Projekta aprēķinu daļā ir veikta Rīgas Tehniskās universitātes arhīva darbinieku intervija, ar kuras rezultātu apkopojumu ir pamatoti arhīva pārvaldības procesu pilnveides virzieni. Apkopojot intervijas rezultātus, ir piedāvāti trīs pilnveides projekti: izziņas par studiju laiku sagatavošanas pilnveide, arhīva uzskaites sistēmas pilnveide, arhīvā uzkrāto fondu strukturēšanas pilnveide. Tehnoloģiskajā daļā uz Ganta diagrammas pamata ir parādīta viena no projekta plānošanas programmas funkcionālajām iespējām, kā piemēru izstrādājot īstenošanas grafiku izziņas par studiju laiku sagatavošanas pilnveides projektā. Diplomprojekta nobeigumā autore izteica secinājumus par Rīgas Tehniskās universitātes arhīva pārvaldības procesiem un piedāvāja priekšlikumus arhīva pārvaldības procesu pilnveidei. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 62 lapaspuses, tajā skaitā iekļauti 30 attēli, 2 tabulas, 32 bibliogrāfiskie avoti. Darbam ir 7 pielikumi. Atslēgvārdi: arhīvs, analīze, pilnveide.
Keywords arhīvs, analīze, pilnveide
Keywords in English archive, analysis, improvement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.05.2015 14:32:03