Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”
Nosaukums angļu valodā „Impact of Euro Adoption on the National Economy of Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I. Judrupa
Recenzents Docents L. Krilovs
Anotācija Darbā apkopota informācija par eiro ieviešanas procesu, ietekmi un sekām uz Latvijas tautsaimniecību. Analizēti Latvijas banku finanšu rādītāji, kā arī galvenie Latvijas finanšu rādītāji un nozares. Pamatojoties uz datu analīzi, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi eiro ieviešanas ietekmes novērtēšanai nākotnē. Darba teorētiskajā daļā apkopota galvenā ar eiro ieviešanu saistītā teorētiskā bāze, informācija par normatīvajiem aktiem Latvijā un Eiropas Savienības ietvaros, kā arī iedzīvotāju viedoklis. Eiro ieviešanas procesa salīdzinājumam izvēlēti citu valstu piemēri – Igaunijas, Francijas un Vācijas eiro ieviešanas posmi un sekas. Darba analītiskajā daļā apkopota un analizēta galveno ar eiro ieviešanu saistīto finanšu rādītāju statistika, kas atspoguļo Latvijas ekonomikas situāciju un izmaiņas. Apskatīts arī Latvijas banku sektors un galvenās tautsaimniecības nozares, kā mainījušies to finanšu rādītāji un kādas bijušas tendences 2014. gadā. Darba zinātniski praktiskajā daļā apkopoti izdarītie secinājumi par finanšu rādītāju, nozaru un banku sektora statistiku, ar mērķi izvērtēt radušos kopainu un izdarīt secinājumus, kādus papildus rādītājus būtu nepieciešams analizēt, lai izveidotu jaunu Latvijas ekonomikas attīstības modeli nākotnei. Papildus ņemti vērā arī bankas darbinieku ieteikumi no intervijām. Darba autore ir Ērika Višķere, darba vadītāja dr.oec. Ilze Judrupa. Darba apjoms ir 76 lpp., 21 attēli, 10 tabulas, 2 pielikumi un 88 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi eiro ieviešana, IKP, ekonomiskā izaugsme, ārvalstu tiešās investīcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā introduction of the euro, GDP, economic growth, foreign direct investment
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2015 01:30:35