Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”
Title in English „Impact of Euro Adoption on the National Economy of Latvia”
Department
Scientific advisor I. Judrupa
Reviewer Docents L. Krilovs
Abstract Darbā apkopota informācija par eiro ieviešanas procesu, ietekmi un sekām uz Latvijas tautsaimniecību. Analizēti Latvijas banku finanšu rādītāji, kā arī galvenie Latvijas finanšu rādītāji un nozares. Pamatojoties uz datu analīzi, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi eiro ieviešanas ietekmes novērtēšanai nākotnē. Darba teorētiskajā daļā apkopota galvenā ar eiro ieviešanu saistītā teorētiskā bāze, informācija par normatīvajiem aktiem Latvijā un Eiropas Savienības ietvaros, kā arī iedzīvotāju viedoklis. Eiro ieviešanas procesa salīdzinājumam izvēlēti citu valstu piemēri – Igaunijas, Francijas un Vācijas eiro ieviešanas posmi un sekas. Darba analītiskajā daļā apkopota un analizēta galveno ar eiro ieviešanu saistīto finanšu rādītāju statistika, kas atspoguļo Latvijas ekonomikas situāciju un izmaiņas. Apskatīts arī Latvijas banku sektors un galvenās tautsaimniecības nozares, kā mainījušies to finanšu rādītāji un kādas bijušas tendences 2014. gadā. Darba zinātniski praktiskajā daļā apkopoti izdarītie secinājumi par finanšu rādītāju, nozaru un banku sektora statistiku, ar mērķi izvērtēt radušos kopainu un izdarīt secinājumus, kādus papildus rādītājus būtu nepieciešams analizēt, lai izveidotu jaunu Latvijas ekonomikas attīstības modeli nākotnei. Papildus ņemti vērā arī bankas darbinieku ieteikumi no intervijām. Darba autore ir Ērika Višķere, darba vadītāja dr.oec. Ilze Judrupa. Darba apjoms ir 76 lpp., 21 attēli, 10 tabulas, 2 pielikumi un 88 literatūras avoti.
Keywords eiro ieviešana, IKP, ekonomiskā izaugsme, ārvalstu tiešās investīcijas
Keywords in English introduction of the euro, GDP, economic growth, foreign direct investment
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 17.05.2015 01:30:35