Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Melnā ceļa seguma uzturēšanas metožu novērtējums” („1.līnijas posma no Ganību ielas līdz Meiju ceļam rekonstrukcija Jelgavā”)
Nosaukums angļu valodā „Assessment of Black Road Surface Maintenance Methods” („Reconstruction of 1.linija Section from Ganību Street to Meiju Road in Jelgava”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Zemītis
Recenzents B.Jeļisejevs
Anotācija Bakalaura darbs „Melnā ceļa seguma uzturēšanas metožu novērtējums” ar inženierprojektu „1. Līnijas posma no Ganību ielas līdz Meiju ceļam rekonstrukcija Jelgavā ”. Bakalaura darba mērķis ir noteikt vai Latvijā izmantotās uzturēšanas metodes izplatītākajiem un nozīmīgākajiem ceļa seguma bojājumu veidiem atbilst Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, ceļu stāvoklim un to izmantošanas veidiem. Darba uzdevumi ir apzināt esošo situāciju Latvijā, aprakstīt izplatītākos un nozīmīgākos ceļu segas deformācijas un bojājumu veidus, aprakstīt pieejamās metodes šo bojājumu un deformāciju novēršanai un labošanai, noteikt atbilstošākās uzturēšanas metodes Latvijā izplatītākajiem bojājumu veidiem. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām. Ievadā tika aprakstīta tēmas aktualitāte, dots problēmas apraksts, izvirzīts darba mērķis un tā sasniegšanai nepieciešamie darba uzdevumi. Otrā daļa sastāv no trīs apakšnodaļām. Tajās aprakstītas galvenās definīcijas un jēdzieni, ceļa melno segumu deformāciju un sagraušanas veidi un melno ceļu segumu uzturēšanas metodes. Trešajā nodaļā veikts melnā ceļa seguma uzturēšanas metožu salīdzinājums un novērtējums, kā arī tiek piedāvāti esošo metožu alternatīvie risinājumi. Pēdējā nodaļā izteikti darba gaitā radušies secinājumi un priekšlikumi. Inženierprojektā izstrādāts ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts. Darba gaitā izstrādāti trīs rekonstrukcijas varianti, no kuriem tālākai izstrādei izvēlēts tehniski ekonomiski izdevīgākais pamatvariants. Izvēlētie projekta risinājumi paredz ceļa segas rekonstrukciju, apvienota gājēju – velosipēdistu celiņa izbūvi, ūdens atvades sistēmas atjaunošanu, ceļa satiksmes drošības līmeņa uzlabošanu. Galvenie tehniskie parametri – posma garums 1230m, brauktuves platums 6m ar vienpusēju šķērskritumu 2.5%, gājēju - velosipēdistu celiņa platums 3m ar vienpusēju šķērskritumu 2.5%. Darba kopapjoms – 145 lpp, no tiem, rasējumi - 15, attēli - 43, tabulas - 14, izmantotās literatūras avoti - 22.
Atslēgas vārdi ceļa segums, uzturēšanas metodes, ielas rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā road surface, maintenance methods, reconstruction of street
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 23:00:20