Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Melnā ceļa seguma uzturēšanas metožu novērtējums” („1.līnijas posma no Ganību ielas līdz Meiju ceļam rekonstrukcija Jelgavā”)
Title in English „Assessment of Black Road Surface Maintenance Methods” („Reconstruction of 1.linija Section from Ganību Street to Meiju Road in Jelgava”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor M.Zemītis
Reviewer B.Jeļisejevs
Abstract Bakalaura darbs „Melnā ceļa seguma uzturēšanas metožu novērtējums” ar inženierprojektu „1. Līnijas posma no Ganību ielas līdz Meiju ceļam rekonstrukcija Jelgavā ”. Bakalaura darba mērķis ir noteikt vai Latvijā izmantotās uzturēšanas metodes izplatītākajiem un nozīmīgākajiem ceļa seguma bojājumu veidiem atbilst Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, ceļu stāvoklim un to izmantošanas veidiem. Darba uzdevumi ir apzināt esošo situāciju Latvijā, aprakstīt izplatītākos un nozīmīgākos ceļu segas deformācijas un bojājumu veidus, aprakstīt pieejamās metodes šo bojājumu un deformāciju novēršanai un labošanai, noteikt atbilstošākās uzturēšanas metodes Latvijā izplatītākajiem bojājumu veidiem. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām. Ievadā tika aprakstīta tēmas aktualitāte, dots problēmas apraksts, izvirzīts darba mērķis un tā sasniegšanai nepieciešamie darba uzdevumi. Otrā daļa sastāv no trīs apakšnodaļām. Tajās aprakstītas galvenās definīcijas un jēdzieni, ceļa melno segumu deformāciju un sagraušanas veidi un melno ceļu segumu uzturēšanas metodes. Trešajā nodaļā veikts melnā ceļa seguma uzturēšanas metožu salīdzinājums un novērtējums, kā arī tiek piedāvāti esošo metožu alternatīvie risinājumi. Pēdējā nodaļā izteikti darba gaitā radušies secinājumi un priekšlikumi. Inženierprojektā izstrādāts ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts. Darba gaitā izstrādāti trīs rekonstrukcijas varianti, no kuriem tālākai izstrādei izvēlēts tehniski ekonomiski izdevīgākais pamatvariants. Izvēlētie projekta risinājumi paredz ceļa segas rekonstrukciju, apvienota gājēju – velosipēdistu celiņa izbūvi, ūdens atvades sistēmas atjaunošanu, ceļa satiksmes drošības līmeņa uzlabošanu. Galvenie tehniskie parametri – posma garums 1230m, brauktuves platums 6m ar vienpusēju šķērskritumu 2.5%, gājēju - velosipēdistu celiņa platums 3m ar vienpusēju šķērskritumu 2.5%. Darba kopapjoms – 145 lpp, no tiem, rasējumi - 15, attēli - 43, tabulas - 14, izmantotās literatūras avoti - 22.
Keywords ceļa segums, uzturēšanas metodes, ielas rekonstrukcija
Keywords in English road surface, maintenance methods, reconstruction of street
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 23:00:20