Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas problēmas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un to risinājumi
Nosaukums angļu valodā Problems of Improving Occupational Safety System at Public Catering Enterprises and their Solutions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Ieviņš, Dr.oec.
Recenzents I.Ezera, doc.
Anotācija Maģistra darba autore: Gunita Ozola Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: „Darba aizsardzības sistēmas izveidošanas problēmas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un to risinājumi” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 93 lapaspusēm, satur 8 tabulas, 32 attēlus un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 30 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt kādas ir darba aizsardzības sistēmas izveidošanas problēmas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kādi ir to iemesli un rašanās cēloņi, lai pētījuma rezultātā varētu izstrādāt konkrētus ieteikumus darba aizsardzības sistēmas izveidošanas problēmu novēršanai. Teorētiskajā daļā tiek aplūkota ēdināšanas paklapojumu nozares vēsturiskā attīstība, noskaidrotas vispārējās prasības darba aizsardzības jomā ēdināšanas pakalpojumu nozarē, kā arī aplūkota darba aizsardzības sistēmas organizācija, risku novērtēšanas pamatprincipi un metodes, riska faktori un to novēršanas iespējas. Analītiskajā daļā tiek veikts ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju nozares raksturojums, aplūkotas konstatētās neatbilstības darba aizsardzības jomā apsekotajos uzņēmumos, kā arī noskaidrots kādu traucējumu rada formālās attieksmes sekas darba aizsardzības jomas sakārtošanā un kāda loma ir nodarbināto uzticības personai darba aizsardzības sistēmas izveidošanā. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veiktajiem pētījumiem, konstatētajām problēmām un analīzi, ir veikts statistiskais apskats, kā arī izstrādāti priekšlikumi problēmu novēršanai, izveidojot darba aizsardzības sistēmu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Maģistra darbā tiek izmantota literatūra, kas pieejama darba aizsardzības jomā, likumi, Ministru kabineta noteikumi, Valsts ieņēmumu dienesta dati, Valsts darba inspekcijas dati, kā arī cita, interneta portālos pieejamā informācija. Maģistra darbs uzrakstīts: latviešu valodā
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas problēmas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un to risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of Improving Occupational Safety System at Public Catering Enterprises and their Solutions
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 13:31:04