Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas problēmas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un to risinājumi
Title in English Problems of Improving Occupational Safety System at Public Catering Enterprises and their Solutions
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Ieviņš, Dr.oec.
Reviewer I.Ezera, doc.
Abstract Maģistra darba autore: Gunita Ozola Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: „Darba aizsardzības sistēmas izveidošanas problēmas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un to risinājumi” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 93 lapaspusēm, satur 8 tabulas, 32 attēlus un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 30 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt kādas ir darba aizsardzības sistēmas izveidošanas problēmas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kādi ir to iemesli un rašanās cēloņi, lai pētījuma rezultātā varētu izstrādāt konkrētus ieteikumus darba aizsardzības sistēmas izveidošanas problēmu novēršanai. Teorētiskajā daļā tiek aplūkota ēdināšanas paklapojumu nozares vēsturiskā attīstība, noskaidrotas vispārējās prasības darba aizsardzības jomā ēdināšanas pakalpojumu nozarē, kā arī aplūkota darba aizsardzības sistēmas organizācija, risku novērtēšanas pamatprincipi un metodes, riska faktori un to novēršanas iespējas. Analītiskajā daļā tiek veikts ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju nozares raksturojums, aplūkotas konstatētās neatbilstības darba aizsardzības jomā apsekotajos uzņēmumos, kā arī noskaidrots kādu traucējumu rada formālās attieksmes sekas darba aizsardzības jomas sakārtošanā un kāda loma ir nodarbināto uzticības personai darba aizsardzības sistēmas izveidošanā. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veiktajiem pētījumiem, konstatētajām problēmām un analīzi, ir veikts statistiskais apskats, kā arī izstrādāti priekšlikumi problēmu novēršanai, izveidojot darba aizsardzības sistēmu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Maģistra darbā tiek izmantota literatūra, kas pieejama darba aizsardzības jomā, likumi, Ministru kabineta noteikumi, Valsts ieņēmumu dienesta dati, Valsts darba inspekcijas dati, kā arī cita, interneta portālos pieejamā informācija. Maģistra darbs uzrakstīts: latviešu valodā
Keywords Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas problēmas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un to risinājumi
Keywords in English Problems of Improving Occupational Safety System at Public Catering Enterprises and their Solutions
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 13:31:04