Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautiska finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām uzņēmējdarbības veicināšanai”
Nosaukums angļu valodā “Correlation of Entrepreneurship Education and Involvement of Program Graduates in International Trade”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I. Jurgelāne
Recenzents Lekt. Ģ.Freibergs
Anotācija Diplomdarba “Starptautiskā finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām uzņēmējdarbības veicināšanai” autore ir Anna Gruzinska. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt starptautiska finansējuma piesaistes risinājumus, tām nevalstiskajām organizācijām, kuru programmas un darbība veicina uzņēmējspēju un uzņēmējdarbības attīstību. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturota nevalstisko organizāciju loma uzņēmējdarbības veicināšanā, nevalstisko organizāciju darbība uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, uzņēmējdarbības izglītības nozares aktualitātes, kā arī starptautiska finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām. Diplomdarba otrajā nodaļā analizēti finansējuma avoti un to specifika nevalstiskām organizācijām, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību un izveidi. Un raksturotas tendences finansējuma piesaistē nevalstiskām organizācijām, balstoties uz Latvijas nevalstisko organizāciju ekspertu intervijām un atbildēm no organizāciju vadītājiem starptautiskā līmenī. Diplomdarba trešajā nodaļā raksturots autores izstrādātais stratēģiskais modelis investoru piesaistei nevalstiskajām organizācijām. Balstoties uz nozares ekspertu komentāriem, starptautisku organizāciju anketēšanas rezultātiem un investoru labās prakses piemēriem, autore aprakstījusi nepieciešamību veidot starptautisku nevalstisko organizāciju un to investoru publicitātes platformu, kas atvieglotu starptautiska finansējuma piesaisti. Diplomdarba noslēgumā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 64 lappuses, neskaitot pielikumus. Diplomdarbā ir 13 attēli, 10 tabulas un 4 pielikumi uz 22 lpp. Diplomdarbā izmantotas 36 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi finansējuma piesaiste, nevalstiskas organizācijas, uzņēmējdarbības izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā funding, non-governmental organizations,entrepreneurship education
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 13:14:51