Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautiska finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām uzņēmējdarbības veicināšanai”
Title in English “Correlation of Entrepreneurship Education and Involvement of Program Graduates in International Trade”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I. Jurgelāne
Reviewer Lekt. Ģ.Freibergs
Abstract Diplomdarba “Starptautiskā finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām uzņēmējdarbības veicināšanai” autore ir Anna Gruzinska. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt starptautiska finansējuma piesaistes risinājumus, tām nevalstiskajām organizācijām, kuru programmas un darbība veicina uzņēmējspēju un uzņēmējdarbības attīstību. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturota nevalstisko organizāciju loma uzņēmējdarbības veicināšanā, nevalstisko organizāciju darbība uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, uzņēmējdarbības izglītības nozares aktualitātes, kā arī starptautiska finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām. Diplomdarba otrajā nodaļā analizēti finansējuma avoti un to specifika nevalstiskām organizācijām, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību un izveidi. Un raksturotas tendences finansējuma piesaistē nevalstiskām organizācijām, balstoties uz Latvijas nevalstisko organizāciju ekspertu intervijām un atbildēm no organizāciju vadītājiem starptautiskā līmenī. Diplomdarba trešajā nodaļā raksturots autores izstrādātais stratēģiskais modelis investoru piesaistei nevalstiskajām organizācijām. Balstoties uz nozares ekspertu komentāriem, starptautisku organizāciju anketēšanas rezultātiem un investoru labās prakses piemēriem, autore aprakstījusi nepieciešamību veidot starptautisku nevalstisko organizāciju un to investoru publicitātes platformu, kas atvieglotu starptautiska finansējuma piesaisti. Diplomdarba noslēgumā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 64 lappuses, neskaitot pielikumus. Diplomdarbā ir 13 attēli, 10 tabulas un 4 pielikumi uz 22 lpp. Diplomdarbā izmantotas 36 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords finansējuma piesaiste, nevalstiskas organizācijas, uzņēmējdarbības izglītība
Keywords in English funding, non-governmental organizations,entrepreneurship education
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 13:14:51