Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Loģistikas darbības pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Improving Logistics Operations in a Woodworking Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V. Skribans
Recenzents Lekt. A.Starčenko
Anotācija Diplomprojekta autors Agnis Vīgrants izstrādāja darbu, kura temats ir „Loģistikas pilnveidošanas iespējas kokapstrādes uzľēmumā”. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt modernus un ekonomiski pamatotus loģistikas darbības pilnveidojumus, kas ļautu kokapstrādes uzľēmumiem veicināt savu darbību un efektīvāk attīstīties. Darba galvenie uzdevumi ir sekojošie – veikt kokapstrādes uzľēmuma iekšējās un ārējās vides analīzi, analizēt loģistikas darbības un izmaksu pilnveidošanas iespējas, raksturot pētāmo uzľēmumu un veikt aprēķinus, kā arī sniegt priekšlikumus darbības procesu pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā veikta nozares analīze, kā arī kokapstrādes uzľēmumu iekšējā un ārējā vide. Otrajā nodaļā ir apskatītas loģistikas darbības pilnveidošanas iespējas. Trešā nodaļa sastāv no aprēķiniem. Tiek aprēķināts kurš no variantiem būs izdevīgāks darbinieku pārvadājumiem no mājām uz darbu un atpakaļ. Kā otra loģistikas darbības pilnveidošanas iespēja ir aprēķināta sava transporta iegāde uzľēmumā un apskatīts kas ir izdevīgāk – pirkt pakalpojumu vai iegādāties kravas automašīnu. Darba autors ir secinājis, ka izdevīgāk darbinieku transportēšanai, no uzľēmuma puses skatoties, ir apmaksāt degvielu viľu transportlīdzekļiem. Darba kopapjoms ir 61 lpp, tajā ir 19 attēli, 14 tabulas, 15 formulas, tika izmantoti 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības) Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā ir iekļauti 19 attēli, 5 tabulas un 3 pielikumi uz 5 lpp. Darbā izmantotas 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi loģistika, kokapstrādes uzņēmumi, pilnveidošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā logistics, woodworking company, logistics operations
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 12:57:42