Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Loģistikas darbības pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumā”
Title in English “Improving Logistics Operations in a Woodworking Company”
Department 22300 Institute of International Business and Customs
Scientific advisor V. Skribans
Reviewer Lekt. A.Starčenko
Abstract Diplomprojekta autors Agnis Vīgrants izstrādāja darbu, kura temats ir „Loģistikas pilnveidošanas iespējas kokapstrādes uzľēmumā”. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt modernus un ekonomiski pamatotus loģistikas darbības pilnveidojumus, kas ļautu kokapstrādes uzľēmumiem veicināt savu darbību un efektīvāk attīstīties. Darba galvenie uzdevumi ir sekojošie – veikt kokapstrādes uzľēmuma iekšējās un ārējās vides analīzi, analizēt loģistikas darbības un izmaksu pilnveidošanas iespējas, raksturot pētāmo uzľēmumu un veikt aprēķinus, kā arī sniegt priekšlikumus darbības procesu pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā veikta nozares analīze, kā arī kokapstrādes uzľēmumu iekšējā un ārējā vide. Otrajā nodaļā ir apskatītas loģistikas darbības pilnveidošanas iespējas. Trešā nodaļa sastāv no aprēķiniem. Tiek aprēķināts kurš no variantiem būs izdevīgāks darbinieku pārvadājumiem no mājām uz darbu un atpakaļ. Kā otra loģistikas darbības pilnveidošanas iespēja ir aprēķināta sava transporta iegāde uzľēmumā un apskatīts kas ir izdevīgāk – pirkt pakalpojumu vai iegādāties kravas automašīnu. Darba autors ir secinājis, ka izdevīgāk darbinieku transportēšanai, no uzľēmuma puses skatoties, ir apmaksāt degvielu viľu transportlīdzekļiem. Darba kopapjoms ir 61 lpp, tajā ir 19 attēli, 14 tabulas, 15 formulas, tika izmantoti 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības) Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā ir iekļauti 19 attēli, 5 tabulas un 3 pielikumi uz 5 lpp. Darbā izmantotas 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords loģistika, kokapstrādes uzņēmumi, pilnveidošanas iespējas
Keywords in English logistics, woodworking company, logistics operations
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 12:57:42