Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides risku samazināšana metālapstrādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Reducing Work Environment Risks at a Metal-Working Enterprise
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Ieviņš, Dr.oec.
Recenzents J.Ķipsna, Dr.oec., prof.
Anotācija Maģistra darba tēma: darba vides risku samazināšana metālapstrādes uzņēmumā. Darba teorētiskajā daļā apskatīti Eiropas Savienības darba aizsardzības politika, Latvijas likumdošanu tiesiskais regulējums darba aizsardzība jomā. jomā. Analizēti darba aizsardzības jomu akti, normatīvo aktu saistība ar metālapstrādes nozari. Sniegts apskats regulējošie normatīvie par darba vides riskiem un to novērtēšanas metodēm. Analītiskajā daļā dots ieskats metālapstrādes nozarē, apkopta informācija par nozares arodslimībām, nelaimes gadījumiem un gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem, apskatīts darba samaksas līmenis nozarē, sniegti korektīvo un preventīvo pasākumu ieteikumi. Darba analītiskajā daļā tiek piedāvāti anketēšanas rezultāti un to apkopojums, kurus darba autors veica prakses laikā metālapstrādes uzņēmumā, kompetentās institūcijas darba vides mērījumu rezultāti. Praktiskajā daļā tika izstrādāti un sniegti priekšlikumi metālapstrādes uzņēmuma darba vides riska faktoru samazināšanai vai novēršanai, kuri var izraisīt nelaimes vai gandrīz notikušus nelaimes gadījumus, kā arī tika sniegti praktiski priekšlikumi darba vides uzlabošanā. Pirmais no ierosinājumiem ir uzlabot ventilācijas sistēmu metinātāju darba zona un esošo smēķēšanas vietu pārvietot ārpus ceha telpām. Otrais priekšlikums ir pārvietot esošo asināšanas iekārtu uz citu vietu, kas nodrošinātu drošus darba vides apstākļus visiem ceha darbiniekiem un nodarbinātajiem. Trešais priekšlikums saistās ar apgaismojuma līmeņa uzlabošanu atslēdznieku noteiktajās darbavietās, kā arī priekšlikums uzlabot atslēdznieku darba zonas krāsojuma uzlabojumu. Galvenie izmantotie informācijas avoti: Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, darba aizsardzības nozares literatūra, interneta resursi, metālapstrādes uzņēmumā strādājošo aptaujas anketas, uzņēmuma materiāli, preses izdevumu informācija, Valsts darba inspekcijas dati, lekciju un dažādu semināru materiāli. Maģistra darbs sastāv no 107 lapām, darbā ievietotas 16 tabulas, 43 grafiskie attēli, 3 formulas, 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi riska samazināšana, metālapstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā risk reducing, Metal-Working
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 12:49:22