Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides risku samazināšana metālapstrādes uzņēmumā
Title in English Reducing Work Environment Risks at a Metal-Working Enterprise
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Ieviņš, Dr.oec.
Reviewer J.Ķipsna, Dr.oec., prof.
Abstract Maģistra darba tēma: darba vides risku samazināšana metālapstrādes uzņēmumā. Darba teorētiskajā daļā apskatīti Eiropas Savienības darba aizsardzības politika, Latvijas likumdošanu tiesiskais regulējums darba aizsardzība jomā. jomā. Analizēti darba aizsardzības jomu akti, normatīvo aktu saistība ar metālapstrādes nozari. Sniegts apskats regulējošie normatīvie par darba vides riskiem un to novērtēšanas metodēm. Analītiskajā daļā dots ieskats metālapstrādes nozarē, apkopta informācija par nozares arodslimībām, nelaimes gadījumiem un gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem, apskatīts darba samaksas līmenis nozarē, sniegti korektīvo un preventīvo pasākumu ieteikumi. Darba analītiskajā daļā tiek piedāvāti anketēšanas rezultāti un to apkopojums, kurus darba autors veica prakses laikā metālapstrādes uzņēmumā, kompetentās institūcijas darba vides mērījumu rezultāti. Praktiskajā daļā tika izstrādāti un sniegti priekšlikumi metālapstrādes uzņēmuma darba vides riska faktoru samazināšanai vai novēršanai, kuri var izraisīt nelaimes vai gandrīz notikušus nelaimes gadījumus, kā arī tika sniegti praktiski priekšlikumi darba vides uzlabošanā. Pirmais no ierosinājumiem ir uzlabot ventilācijas sistēmu metinātāju darba zona un esošo smēķēšanas vietu pārvietot ārpus ceha telpām. Otrais priekšlikums ir pārvietot esošo asināšanas iekārtu uz citu vietu, kas nodrošinātu drošus darba vides apstākļus visiem ceha darbiniekiem un nodarbinātajiem. Trešais priekšlikums saistās ar apgaismojuma līmeņa uzlabošanu atslēdznieku noteiktajās darbavietās, kā arī priekšlikums uzlabot atslēdznieku darba zonas krāsojuma uzlabojumu. Galvenie izmantotie informācijas avoti: Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, darba aizsardzības nozares literatūra, interneta resursi, metālapstrādes uzņēmumā strādājošo aptaujas anketas, uzņēmuma materiāli, preses izdevumu informācija, Valsts darba inspekcijas dati, lekciju un dažādu semināru materiāli. Maģistra darbs sastāv no 107 lapām, darbā ievietotas 16 tabulas, 43 grafiskie attēli, 3 formulas, 3 pielikumi.
Keywords riska samazināšana, metālapstrāde
Keywords in English risk reducing, Metal-Working
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 12:49:22