Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas medicīnas pakalpojumu konkurētspēja Baltijas reģionā”
Nosaukums angļu valodā „Competitiveness of Latvian Medical Services in the Baltic Region”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I. Judrupa
Recenzents Lektors N. Balabka
Anotācija Maģistra darba autors: Inta Mišina Maģistra darba zinātniskais vadītājs: doc. Ilze Judrupa Maģistra darba temats: Latvijas Medicīnas pakalpojumu konkurētspēja Baltijas reģionā. Darbs sastāv no 3 nodaļām: konkurētspējas nozīme un noteikšanas metodes, Latvijas medicīnas pakalpojumu konkurētspējas novērtēšana Baltijas reģionā un konkurētspējas paaugstināšanas virzieni. Darba pirmajā daļā noskaidrots konkurētspējas jēdziens, to ietekmējošie faktori un novērtēšanas metodes. Darba otrajā daļā salīdzināta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas veselības aprūpes sistēma un finansēšanas modelis vispārējā priekšstata gūšanai, kā arī salīdzināta Latvijas konkurētspēja ar Lietuvu un Igauniju pēc konkurētspēju raksturojošajām dimensijām: resursiem, procesiem un rezultātiem. Trešajā nodaļā, izmanotojot korelācijas analīzi, noteikti Latvijas veselības pakalpojumu konkurētspēju tieši ietiekmējošie faktori un to ietekmes raksturs un nozīmība, kā arī minēti iespējamie konkurētspējas attīstības virzieni. Maģistra darba iztrādes procesā autore secināja, ka Baltijas reģionā valstu veselības aprūpes pakapojumi cenu un resursu nodrošinātības ziņā ir līdzvērtīgi, tomēr sniegto pakalpojumu rezultātu kvalitāte Latvijā ir zemāka nekā Igaunijā. Tas nozīmē, ka, lai veicinātu konkurētspēju, Latvijai jākoncentrējas uz pakalpojumu kvalitāti un rezultātu uzlabošanu. Petījuma sekmīgai izpildei izmantoti Lietuvas, Igaunijas un Latvijas Republikas likumdošanas akti, publicētie zinātniskie raksti, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas centrālās statistikas pārvaldes, Eiropas Savienības Statistikas biroja un citu organizāciju publicētie statistiskie dati, publikācijas periodikā un citi informācijas avoti. Maģistra darba apjoms: 82 lpp, 15 tab., 17. att., 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, resursi, procesi, veselības aprūpe, medicīnas pakalpojumi, kvalitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, resources, processes, health care, health care services, quality.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 12:42:57