Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latvijas medicīnas pakalpojumu konkurētspēja Baltijas reģionā”
Title in English „Competitiveness of Latvian Medical Services in the Baltic Region”
Department
Scientific advisor I. Judrupa
Reviewer Lektors N. Balabka
Abstract Maģistra darba autors: Inta Mišina Maģistra darba zinātniskais vadītājs: doc. Ilze Judrupa Maģistra darba temats: Latvijas Medicīnas pakalpojumu konkurētspēja Baltijas reģionā. Darbs sastāv no 3 nodaļām: konkurētspējas nozīme un noteikšanas metodes, Latvijas medicīnas pakalpojumu konkurētspējas novērtēšana Baltijas reģionā un konkurētspējas paaugstināšanas virzieni. Darba pirmajā daļā noskaidrots konkurētspējas jēdziens, to ietekmējošie faktori un novērtēšanas metodes. Darba otrajā daļā salīdzināta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas veselības aprūpes sistēma un finansēšanas modelis vispārējā priekšstata gūšanai, kā arī salīdzināta Latvijas konkurētspēja ar Lietuvu un Igauniju pēc konkurētspēju raksturojošajām dimensijām: resursiem, procesiem un rezultātiem. Trešajā nodaļā, izmanotojot korelācijas analīzi, noteikti Latvijas veselības pakalpojumu konkurētspēju tieši ietiekmējošie faktori un to ietekmes raksturs un nozīmība, kā arī minēti iespējamie konkurētspējas attīstības virzieni. Maģistra darba iztrādes procesā autore secināja, ka Baltijas reģionā valstu veselības aprūpes pakapojumi cenu un resursu nodrošinātības ziņā ir līdzvērtīgi, tomēr sniegto pakalpojumu rezultātu kvalitāte Latvijā ir zemāka nekā Igaunijā. Tas nozīmē, ka, lai veicinātu konkurētspēju, Latvijai jākoncentrējas uz pakalpojumu kvalitāti un rezultātu uzlabošanu. Petījuma sekmīgai izpildei izmantoti Lietuvas, Igaunijas un Latvijas Republikas likumdošanas akti, publicētie zinātniskie raksti, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas centrālās statistikas pārvaldes, Eiropas Savienības Statistikas biroja un citu organizāciju publicētie statistiskie dati, publikācijas periodikā un citi informācijas avoti. Maģistra darba apjoms: 82 lpp, 15 tab., 17. att., 5 pielikumi.
Keywords konkurētspēja, resursi, procesi, veselības aprūpe, medicīnas pakalpojumi, kvalitāte.
Keywords in English competitiveness, resources, processes, health care, health care services, quality.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 12:42:57