Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un procesu optimizācija noliktavu darbībā”
Nosaukums angļu valodā “Introducing Innovative Technologies and Process Optimization in Warehousing”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Čakste
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba „Inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un procesu optimizācija noliktavu darbībā” mērķis bija izpētīt inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu un procesu optimizācijas iespējas uzņēmuma „X” noliktavu darbībā. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā tika veikts inovatīvo tehnoloģiju lomas transporta un noliktavu darbībā teorētiskais pamatojums. Turpretī otrajā nodaļā izpētīta inovatīvo tehnoloģiju loma noliktavas un transporta loģistikas attīstībā. Bet darba trešajā nodaļā autors izteicis piedāvājumus optimālākiem veidiem inovatīvo tehnoloģiju ieviešanai noliktavu darbībā, pētāmajā uzņēmumā „X”. Darba nobeigumā veikti secinājumi un pamatojoties uz tiem, izvirzīti priekšlikumi. Diplomdarbā tika izmantota analītiskā, salīdzināšanas, grafiskā un statistiskās un matemātiskās metodes. Diplomdarba veiktā analīze un pētījums pamatojas uz Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām, statistikas datiem, Latvijas un ārvalstu zinātnieku darbiem, publikācijām zinātnisko rakstu krājumos un periodikā, internetā, kā arī pētāmā uzņēmuma publicētiem un nepublicētiem materiāliem. Darba apjoms ir 79 lappuses. Izmantoti 54 literatūras avoti un pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi inovatīvās tehnoloģijas noliktavu procesi tehnoloģiju ieviešana
Atslēgas vārdi angļu valodā innovative technology warehouse processes technologies
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 11:47:01