Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un procesu optimizācija noliktavu darbībā”
Title in English “Introducing Innovative Technologies and Process Optimization in Warehousing”
Department 22300 Institute of International Business and Customs
Scientific advisor M.Čakste
Reviewer Doc. P.Patļins
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba „Inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un procesu optimizācija noliktavu darbībā” mērķis bija izpētīt inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu un procesu optimizācijas iespējas uzņēmuma „X” noliktavu darbībā. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā tika veikts inovatīvo tehnoloģiju lomas transporta un noliktavu darbībā teorētiskais pamatojums. Turpretī otrajā nodaļā izpētīta inovatīvo tehnoloģiju loma noliktavas un transporta loģistikas attīstībā. Bet darba trešajā nodaļā autors izteicis piedāvājumus optimālākiem veidiem inovatīvo tehnoloģiju ieviešanai noliktavu darbībā, pētāmajā uzņēmumā „X”. Darba nobeigumā veikti secinājumi un pamatojoties uz tiem, izvirzīti priekšlikumi. Diplomdarbā tika izmantota analītiskā, salīdzināšanas, grafiskā un statistiskās un matemātiskās metodes. Diplomdarba veiktā analīze un pētījums pamatojas uz Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām, statistikas datiem, Latvijas un ārvalstu zinātnieku darbiem, publikācijām zinātnisko rakstu krājumos un periodikā, internetā, kā arī pētāmā uzņēmuma publicētiem un nepublicētiem materiāliem. Darba apjoms ir 79 lappuses. Izmantoti 54 literatūras avoti un pievienoti 4 pielikumi.
Keywords inovatīvās tehnoloģijas noliktavu procesi tehnoloģiju ieviešana
Keywords in English innovative technology warehouse processes technologies
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 11:47:01