Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Tehniskā aprīkojuma izvēle un izvietošana noliktavās”
Nosaukums angļu valodā “Selection and Placement of Technical Equipment in Warehouses”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J. Hudenko
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Diplomprojekta autors Mārtiņš Vītols izstrādāja darbu, kura temats ir „Tehniskā aprīkojuma izvēle un izvietošana noliktavās”. Diplomprojekta mērķis ir, izpētot noliktavas izmēriem un darba specifikai atbilstošu tehnisko aprīkojumu un tā izvietojumu noliktavā, secināt tā efektivitāti mazās transporta uzņēmumu noliktavās un izstrādāt rekomendācijas. Darba pirmājĀ nodaļā autors analizē transporta un uzglabāšanas nozares dinamiku. Tiek izklāstīts Latvijā pieejamais noliktavu tehniskā aprīkojuma klāsts, kā arī aprakstīta noliktavas nozīme un iespējamie uzglabāšanas veidi. Darba otrajā nodaļā tiek apskatīta un noteikta noliktavu klasifikācija, noslogojums un nepieciešamās prasības konkrēta noliktavu kvalitātes līmeņa sasniegšanai. Tiek aprakstīts kravu izvietošanas iespējas noliktavā, augstākas kravu apstrādes intensitātes iegūšanai. Otrajā nodaļā arī tiek analizēta transporta uzņēmuma noliktavas darbība un identificētas problēmas, kas ir saistītas ar noliktavas pārslogotību. Darba trešajā nodaļā tiek izvēlēts un aprakstīts „D” klases transporta uzņēmuma noliktavai atbilstošs tehniskais aprīkojums, ar kura palīdzību tiek risinātas identificētās problēmas. Ar ekonomiskiem aprēķiniem tiek pamatota izvēlētā aprīkojuma efektivitāte. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 57 lappuses. Tajā ir iekļauti 30 attēli, 14 formulas un 2 tabulas. Darbā izmantotas 62 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi noliktavu aprīkojums, plauktu sistēmas, izvietojums
Atslēgas vārdi angļu valodā warehouse equipment, pallet racking systems, placement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 10:29:45