Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Tehniskā aprīkojuma izvēle un izvietošana noliktavās”
Title in English “Selection and Placement of Technical Equipment in Warehouses”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor J. Hudenko
Reviewer Doc. P.Patļins
Abstract Diplomprojekta autors Mārtiņš Vītols izstrādāja darbu, kura temats ir „Tehniskā aprīkojuma izvēle un izvietošana noliktavās”. Diplomprojekta mērķis ir, izpētot noliktavas izmēriem un darba specifikai atbilstošu tehnisko aprīkojumu un tā izvietojumu noliktavā, secināt tā efektivitāti mazās transporta uzņēmumu noliktavās un izstrādāt rekomendācijas. Darba pirmājĀ nodaļā autors analizē transporta un uzglabāšanas nozares dinamiku. Tiek izklāstīts Latvijā pieejamais noliktavu tehniskā aprīkojuma klāsts, kā arī aprakstīta noliktavas nozīme un iespējamie uzglabāšanas veidi. Darba otrajā nodaļā tiek apskatīta un noteikta noliktavu klasifikācija, noslogojums un nepieciešamās prasības konkrēta noliktavu kvalitātes līmeņa sasniegšanai. Tiek aprakstīts kravu izvietošanas iespējas noliktavā, augstākas kravu apstrādes intensitātes iegūšanai. Otrajā nodaļā arī tiek analizēta transporta uzņēmuma noliktavas darbība un identificētas problēmas, kas ir saistītas ar noliktavas pārslogotību. Darba trešajā nodaļā tiek izvēlēts un aprakstīts „D” klases transporta uzņēmuma noliktavai atbilstošs tehniskais aprīkojums, ar kura palīdzību tiek risinātas identificētās problēmas. Ar ekonomiskiem aprēķiniem tiek pamatota izvēlētā aprīkojuma efektivitāte. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 57 lappuses. Tajā ir iekļauti 30 attēli, 14 formulas un 2 tabulas. Darbā izmantotas 62 literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords noliktavu aprīkojums, plauktu sistēmas, izvietojums
Keywords in English warehouse equipment, pallet racking systems, placement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 10:29:45