Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas intelektuālā īpašuma eksports”
Nosaukums angļu valodā “Export of Latvian Intellectual Property”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V. Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof. I.Lapiņa
Anotācija Diplomdarba „Latvijas intelektuālā īpašuma eksports” autore ir Gunta Odumāne. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt intelektuālā īpašuma eksporta attīstības modeli, nosakot Latvijas uzņēmumu intelektuālā īpašuma eksporta tendences. Diplomdarba pētījuma objekts ir intelektuālā īpašuma eksports, bet pētījuma priekšmets ir intelektuālā īpašuma eksportēšana, ar eksportu saistītie aspekti un eksporta attīstība. Diplomdarbs tiek strukturēts trīs daļās, kas sadalītas apakšnodaļās. Pirmajā nodaļā, izmantojot datus no nozares literatūras un tiesību aktiem, tiek raksturoti intelektuālā īpašuma veidi, noteikts tiesiskais regulējums, īpaši pētīta intelektuālā īpašuma veida – rūpnieciskais īpašums – izmantošana ārzemēs. Otrajā nodaļā ir analizēts intelektuālā īpašuma eksportēšanas process, veikts patentēšanas tendenču pētījums, balstoties uz Latvijas uzņēmumu iesniegtajiem patentiem ārvalstīs. Pētījuma rezultāti atklāj Latvijas uzņēmumu tendences intelektuālā īpašuma eksportēšanā – tiek noteiktas nozares, kurās intelektuālais īpašums tiek eksportēts, populārākie eksporta tirgi un uzņēmumi, kuri intelektuālo īpašumu eksportē visvairāk. Trešajā nodaļā ir izstrādāts intelektuālā īpašuma eksporta attīstības modelis, kas veidots, balstoties uz Latvijas uzņēmumu pieredzi, atklājot procesa priekšrocības un trūkumus. Diplomdarbu noslēdz secinājumu un priekšlikumu daļa. Diplomdarba apjoms ir 60 lapas puses, kurās iekļauti 11 attēli, 2 tabulas, 49 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Diplomdarbam pievienoti 5 pielikumi 16 lapas pušu apjomā.
Atslēgas vārdi Intelektuālais īpašums, patentēšana, eksports, licences, franšīzes.
Atslēgas vārdi angļu valodā Intellectual property, patenting, export, licenses, franchises
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 10:03:40