Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas intelektuālā īpašuma eksports”
Title in English “Export of Latvian Intellectual Property”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V. Ozoliņa
Reviewer Asoc.prof. I.Lapiņa
Abstract Diplomdarba „Latvijas intelektuālā īpašuma eksports” autore ir Gunta Odumāne. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt intelektuālā īpašuma eksporta attīstības modeli, nosakot Latvijas uzņēmumu intelektuālā īpašuma eksporta tendences. Diplomdarba pētījuma objekts ir intelektuālā īpašuma eksports, bet pētījuma priekšmets ir intelektuālā īpašuma eksportēšana, ar eksportu saistītie aspekti un eksporta attīstība. Diplomdarbs tiek strukturēts trīs daļās, kas sadalītas apakšnodaļās. Pirmajā nodaļā, izmantojot datus no nozares literatūras un tiesību aktiem, tiek raksturoti intelektuālā īpašuma veidi, noteikts tiesiskais regulējums, īpaši pētīta intelektuālā īpašuma veida – rūpnieciskais īpašums – izmantošana ārzemēs. Otrajā nodaļā ir analizēts intelektuālā īpašuma eksportēšanas process, veikts patentēšanas tendenču pētījums, balstoties uz Latvijas uzņēmumu iesniegtajiem patentiem ārvalstīs. Pētījuma rezultāti atklāj Latvijas uzņēmumu tendences intelektuālā īpašuma eksportēšanā – tiek noteiktas nozares, kurās intelektuālais īpašums tiek eksportēts, populārākie eksporta tirgi un uzņēmumi, kuri intelektuālo īpašumu eksportē visvairāk. Trešajā nodaļā ir izstrādāts intelektuālā īpašuma eksporta attīstības modelis, kas veidots, balstoties uz Latvijas uzņēmumu pieredzi, atklājot procesa priekšrocības un trūkumus. Diplomdarbu noslēdz secinājumu un priekšlikumu daļa. Diplomdarba apjoms ir 60 lapas puses, kurās iekļauti 11 attēli, 2 tabulas, 49 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Diplomdarbam pievienoti 5 pielikumi 16 lapas pušu apjomā.
Keywords Intelektuālais īpašums, patentēšana, eksports, licences, franšīzes.
Keywords in English Intellectual property, patenting, export, licenses, franchises
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 10:03:40