Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Noliktavas krājumu plānošana informāciju tehnoloģiju uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Inventory Planning in IT Companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I. Jurgelāne
Recenzents Lekt. A.Starčenko
Anotācija Diplomprojekta autore Zane Zīlniece izstrādāja darbu, kura temats ir „Noliktavas krājumu plānošana informāciju tehnoloģiju uzņēmumos”. Diplomprojekta mērķis bija izpētīt noliktavas krājumu plānošanas specifiku IT nozares uzņēmumos, kā rezultātā izstrādāt priekšlikumus krājumu plānošanas pilnveidošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbs tika strukturēts trīs nodaļās. Autore pirmās nodaļas ietvaros aplūkoja un analizēja teorētisko bāzi par noliktavas krājumu plānošanas metodēm un to lomu informācijas tehnoloģiju uzņēmumos. Darba otrajā nodaļā tika apskatīta un izpētīta ar IT jomu saistīto uzņēmumu krājumu plānošanas specifika. Trešajā daļā, balstoties uz SIA „Mikrotīkls” krājumu plānošanu, tika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi krājumu plānošanas pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā iekļauti 18 attēli un 7 tabulas. Darbā izmantotas 32 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi informācijas tehnoloģijas, krājumu plānošana, krājumu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā information technology, inventory planning, inventory optimization
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 09:57:41