Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Noliktavas krājumu plānošana informāciju tehnoloģiju uzņēmumos”
Title in English “Inventory Planning in IT Companies”
Author Zane Zīlniece
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I. Jurgelāne
Reviewer Lekt. A.Starčenko
Abstract Diplomprojekta autore Zane Zīlniece izstrādāja darbu, kura temats ir „Noliktavas krājumu plānošana informāciju tehnoloģiju uzņēmumos”. Diplomprojekta mērķis bija izpētīt noliktavas krājumu plānošanas specifiku IT nozares uzņēmumos, kā rezultātā izstrādāt priekšlikumus krājumu plānošanas pilnveidošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbs tika strukturēts trīs nodaļās. Autore pirmās nodaļas ietvaros aplūkoja un analizēja teorētisko bāzi par noliktavas krājumu plānošanas metodēm un to lomu informācijas tehnoloģiju uzņēmumos. Darba otrajā nodaļā tika apskatīta un izpētīta ar IT jomu saistīto uzņēmumu krājumu plānošanas specifika. Trešajā daļā, balstoties uz SIA „Mikrotīkls” krājumu plānošanu, tika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi krājumu plānošanas pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā iekļauti 18 attēli un 7 tabulas. Darbā izmantotas 32 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords informācijas tehnoloģijas, krājumu plānošana, krājumu optimizācija
Keywords in English information technology, inventory planning, inventory optimization
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 09:57:41