Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nekustamā īpašuma vērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Real Estate Assessment"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,I.Geipele
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Dāvids Vītols Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. I. Geipele Bakalaura darba temats: „Nekustamā īpašuma vērtēšana”. Bakalaura darba apjoms: 63 lpp., 12 tab., 15 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: ietver fundamentālos zinātniskos pētījumus, vispārējo un speciālo literatūru, piem., tiek izmantoti tādu autoru darbi, kā autori Jānis Freibergs un Vilis Žuromskis „Nekustamo īpašumu vērtēšanas teorija un prakse”, Dace Baltruma un Jānis Freibergs „Nekustamā īpašuma vērtēšana” un citi, kā arī statistikas dati no dažādiem interneta resursiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba pirmajā daļā tiek apskatīti nekustamo īpašumu tirgus un tā ietekmējošie faktori, vērtēšanas nozares attīstība un teorētiskie aspekti, tādi jautājumi, kā nekustamo īpašumu veidi, vērtētāju sertifikācija un vērtēšanas pieejas. Otrajā daļā veikts vērtējamā dzīvokļa apraksts, objekta atrašanās vietas un nozares vispārējs raksturojums, ar divām dažādām nekustamā īpašuma vērtēšanas metodēm tiek aprēķināta objekta vērtība, un veikts aprēķinu salīdzinājums. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādāti priekšlikumi nekustamā īpašuma vērtēšanas pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vītols D. Nekustamā īpašuma vērtēšana: Bakalaura darbs/Zinātn. Vadītāja Geipele I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. - 63 lpp.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate Assessment
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 09:55:15