Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Nekustamā īpašuma vērtēšana"
Title in English "Real Estate Assessment"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,I.Geipele
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Dāvids Vītols Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. I. Geipele Bakalaura darba temats: „Nekustamā īpašuma vērtēšana”. Bakalaura darba apjoms: 63 lpp., 12 tab., 15 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: ietver fundamentālos zinātniskos pētījumus, vispārējo un speciālo literatūru, piem., tiek izmantoti tādu autoru darbi, kā autori Jānis Freibergs un Vilis Žuromskis „Nekustamo īpašumu vērtēšanas teorija un prakse”, Dace Baltruma un Jānis Freibergs „Nekustamā īpašuma vērtēšana” un citi, kā arī statistikas dati no dažādiem interneta resursiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba pirmajā daļā tiek apskatīti nekustamo īpašumu tirgus un tā ietekmējošie faktori, vērtēšanas nozares attīstība un teorētiskie aspekti, tādi jautājumi, kā nekustamo īpašumu veidi, vērtētāju sertifikācija un vērtēšanas pieejas. Otrajā daļā veikts vērtējamā dzīvokļa apraksts, objekta atrašanās vietas un nozares vispārējs raksturojums, ar divām dažādām nekustamā īpašuma vērtēšanas metodēm tiek aprēķināta objekta vērtība, un veikts aprēķinu salīdzinājums. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādāti priekšlikumi nekustamā īpašuma vērtēšanas pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vītols D. Nekustamā īpašuma vērtēšana: Bakalaura darbs/Zinātn. Vadītāja Geipele I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. - 63 lpp.
Keywords Nekustamā īpašuma vērtēšana
Keywords in English Real Estate Assessment
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 09:55:15