Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera finansējuma avotu modeļa pilnveidošana tā biedru eksportspējas veicināšanai”
Nosaukums angļu valodā “Improving the Model of Sources of Financing of Latvian IT Cluster to Enhance Export Capacity of its Members”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ģ. Freibergs
Recenzents Doc. V.Ozoliņa
Anotācija Diplomdarba autore Anete Meļņika izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera finansējuma avotu modeļa pilnveidošana tā biedru eksportspējas veicināšanai”. Diplomdarba mērķis ir, balstoties uz Latvijas IT klastera finansējuma avotu modeļa izpēti, izstrādāt rekomendācijas modeļa pilnveidošanai, lai nodrošinātu klastera biedru eksportspējas pieaugumu. Diplomdarba 1. nodaļā ir raksturots klasteris un tā dažādie finansējuma avotu modeļi. Tāpat tiek analizēti uzņēmumu eksportspēju ietekmējoši faktori un aktivitātes, to sasaiste ar uzņēmumu dalību klasterī, apskatīta valsts politikas loma klastera modeļa ieviešanā. Diplomdarba 2. nodaļā tiek aplūkots Latvijas IT klasteris - tā mērķi, uzdevumi, biedri, lēmumu pieņemšanas kārtība. Tāpat arī tiek apskatīta nozare, kurā Latvijas IT klasteris darbojas, pētīti finansējuma avotu modeļi, kurus klastera organizācija no 2007. gada līdz 2013. gadam izmantojusi. Diplomdarba 3.nodaļā tika izveidota, apkopota un analizēta Latvijas IT klastera biedru aptauja par eksportspēju veicinošām aktivitātēm. Balstoties uz aptaujas rezultātiem tika analizēti iespējamie Latvijas IT klastera finansējuma avotu modeļi, kas visefektīvāk spētu veicināt biedru eksportspēju. Apkopojot darbā izklāstīto, izdarīti secinājumi un izstrādāti atbilstoši priekšlikumi. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 12 attēli, 12 tabulas un 2 pielikumi uz 16 lpp. Darbā izmantotas 33 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Klasteris, eksportspēja, finansējuma avoti.
Atslēgas vārdi angļu valodā Cluster, export, financing sources.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 09:09:52