Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera finansējuma avotu modeļa pilnveidošana tā biedru eksportspējas veicināšanai”
Title in English “Improving the Model of Sources of Financing of Latvian IT Cluster to Enhance Export Capacity of its Members”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ģ. Freibergs
Reviewer Doc. V.Ozoliņa
Abstract Diplomdarba autore Anete Meļņika izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera finansējuma avotu modeļa pilnveidošana tā biedru eksportspējas veicināšanai”. Diplomdarba mērķis ir, balstoties uz Latvijas IT klastera finansējuma avotu modeļa izpēti, izstrādāt rekomendācijas modeļa pilnveidošanai, lai nodrošinātu klastera biedru eksportspējas pieaugumu. Diplomdarba 1. nodaļā ir raksturots klasteris un tā dažādie finansējuma avotu modeļi. Tāpat tiek analizēti uzņēmumu eksportspēju ietekmējoši faktori un aktivitātes, to sasaiste ar uzņēmumu dalību klasterī, apskatīta valsts politikas loma klastera modeļa ieviešanā. Diplomdarba 2. nodaļā tiek aplūkots Latvijas IT klasteris - tā mērķi, uzdevumi, biedri, lēmumu pieņemšanas kārtība. Tāpat arī tiek apskatīta nozare, kurā Latvijas IT klasteris darbojas, pētīti finansējuma avotu modeļi, kurus klastera organizācija no 2007. gada līdz 2013. gadam izmantojusi. Diplomdarba 3.nodaļā tika izveidota, apkopota un analizēta Latvijas IT klastera biedru aptauja par eksportspēju veicinošām aktivitātēm. Balstoties uz aptaujas rezultātiem tika analizēti iespējamie Latvijas IT klastera finansējuma avotu modeļi, kas visefektīvāk spētu veicināt biedru eksportspēju. Apkopojot darbā izklāstīto, izdarīti secinājumi un izstrādāti atbilstoši priekšlikumi. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 12 attēli, 12 tabulas un 2 pielikumi uz 16 lpp. Darbā izmantotas 33 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Klasteris, eksportspēja, finansējuma avoti.
Keywords in English Cluster, export, financing sources.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 09:09:52