Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Netiešo nodokļu piemērošana starptautiskās tirdzniecības darījumos”
Nosaukums angļu valodā “Application of Indirect Taxes on International Trade Transactions”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Gromule, RTU docente, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Netiešo nodokļu piemērošana starptautiskās tirdzniecības darījumos”, kurā tiek analizēti un aprakstīti netiešo nodokļu veidi, to piemērošana starptautiskajā tirdzniecībā, nobeigumā ir izklāstīti secinājumi un priekšlikumi efektīvakai netiešo nodokļu piemērošanai. Darba mērķis – izvērtēt netiešo nodokļu būtību un izanalizēt to lomu starptautiskās tirdzniecības darījumos kā arī problēmas, kas rodas regulējot starptautisko tirdzniecību, piedāvāt risinājumus efektīvākai netiešo nodokļu piemērošanai, kas sekmēs uzņēmējdarbību. Parādīt netiešo nodokļu nozīmes mērogu. Darba uzdevumi: 1. Raksturot netiešos nodokļus, kas tiek piemēroti starptautiskās tirdzniecības darījumos. 2. Aprakstīt īpašos nodokļu režīmus. 3. Apskatīt Latvijas tranzīta apjomus. 4. Izvērtēt speciālo ekonomisko zonu darbību pamatus. 5. Izpētīt ideju par PVN noliktavu ieviešanu Latvijā. 6. Izvērtēt jaunpieņemtus Ministru kabineta noteikumus par zudumu normu piemērošanu nefasētām precēm. 7. Uz iegūtiem rezultātiem darba noslēgumā sniegt secinājumus un priekšlikumus. Diplomdarbs tika izstrādāts, pamatojoties uz speciālo literatūru, statistikas datiem, Latvijas Republikas likumiem, starptautiskām publikācijām un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas attiecas uz starptautiskām attiecībām, starptautisko tirdzniecību, netiešajiem nodokļiem. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Darba pirmajā nodaļā apkopota informācija par Latvijas Republikas nodokļu sistēmas vispārējiem aspektiem un netiešiem nodokļiem, kas tiek piemēroti starptautiskājā tirzniecībā. Otrajā nodaļā aprakstīta Eiropas Savienības tirdzniecības politika, tās jaunās iniciatīvas, nodokļu īpašie režīmi, kas tiek piemēroti speciālās ekonomiskās zonās Latvijā, Latvijas Republikā esošas speciālas ekonomiskas zonas. Trešajā nodaļā apskatīti jaunpieņēmti MK noteikumi par zudumu normu piemērošanu. Tiek izvērtēta ideja par PVN noliktavu ieviešanu Latvijā un galvojumu unificēšanu. Diplomdarba apjoms ir 60 lappuses, 4 tabulas, 3 attēli. Darba uzrakstīšanā izmantoti 33 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Netiešo nodokļu piemērošana starptautiskās tirdzniecības darījumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Application of Indirect Taxes on International Trade Transactions
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 09:06:09