Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Netiešo nodokļu piemērošana starptautiskās tirdzniecības darījumos”
Title in English “Application of Indirect Taxes on International Trade Transactions”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Gromule, RTU docente, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir „Netiešo nodokļu piemērošana starptautiskās tirdzniecības darījumos”, kurā tiek analizēti un aprakstīti netiešo nodokļu veidi, to piemērošana starptautiskajā tirdzniecībā, nobeigumā ir izklāstīti secinājumi un priekšlikumi efektīvakai netiešo nodokļu piemērošanai. Darba mērķis – izvērtēt netiešo nodokļu būtību un izanalizēt to lomu starptautiskās tirdzniecības darījumos kā arī problēmas, kas rodas regulējot starptautisko tirdzniecību, piedāvāt risinājumus efektīvākai netiešo nodokļu piemērošanai, kas sekmēs uzņēmējdarbību. Parādīt netiešo nodokļu nozīmes mērogu. Darba uzdevumi: 1. Raksturot netiešos nodokļus, kas tiek piemēroti starptautiskās tirdzniecības darījumos. 2. Aprakstīt īpašos nodokļu režīmus. 3. Apskatīt Latvijas tranzīta apjomus. 4. Izvērtēt speciālo ekonomisko zonu darbību pamatus. 5. Izpētīt ideju par PVN noliktavu ieviešanu Latvijā. 6. Izvērtēt jaunpieņemtus Ministru kabineta noteikumus par zudumu normu piemērošanu nefasētām precēm. 7. Uz iegūtiem rezultātiem darba noslēgumā sniegt secinājumus un priekšlikumus. Diplomdarbs tika izstrādāts, pamatojoties uz speciālo literatūru, statistikas datiem, Latvijas Republikas likumiem, starptautiskām publikācijām un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas attiecas uz starptautiskām attiecībām, starptautisko tirdzniecību, netiešajiem nodokļiem. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Darba pirmajā nodaļā apkopota informācija par Latvijas Republikas nodokļu sistēmas vispārējiem aspektiem un netiešiem nodokļiem, kas tiek piemēroti starptautiskājā tirzniecībā. Otrajā nodaļā aprakstīta Eiropas Savienības tirdzniecības politika, tās jaunās iniciatīvas, nodokļu īpašie režīmi, kas tiek piemēroti speciālās ekonomiskās zonās Latvijā, Latvijas Republikā esošas speciālas ekonomiskas zonas. Trešajā nodaļā apskatīti jaunpieņēmti MK noteikumi par zudumu normu piemērošanu. Tiek izvērtēta ideja par PVN noliktavu ieviešanu Latvijā un galvojumu unificēšanu. Diplomdarba apjoms ir 60 lappuses, 4 tabulas, 3 attēli. Darba uzrakstīšanā izmantoti 33 literatūras avoti.
Keywords Netiešo nodokļu piemērošana starptautiskās tirdzniecības darījumos
Keywords in English Application of Indirect Taxes on International Trade Transactions
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 09:06:09