Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmumu starptautiskās apvienošanās process”
Nosaukums angļu valodā “International Merger of Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V. Ozoliņa
Recenzents Lekt. Ģ.Freibergs
Anotācija Diplomdarba autore Kristīne Lukaševiča izstrādāja darbu, kura temats ir „Uzņēmumu starptautiskās apvienošanās process”. Diplomdarba mērķis ir balstoties uz uzņēmumu starptautiskās apvienošanās procesa izpēti, izstrādāt plānu, pēc kuras uzņēmumi varētu vadīties, uzsākot apvienošanās procesu. Pirmajā daļā tiek raksturoti apvienošanās veidi, un ieguvumi, kurus uzņēmumi gūst, veicot apvienošanās procesu. Tiek raksturoti Eiropas Savienības izstrādātie instrumenti pārrobežu apvienošanos Eiropas komercsabiedrības dibināšana un uzņēmumu apvienošana izmantojot ES direktīvu par uzņēmumu pārrobežu apvienošanos. Tiek aprakstīti Konkurences padomes izskatītie apvienošanās gadījumi, nosacījumi, pie kuriem apvienošanās dalībnieku pienākums ir vērsties ar ziņojumu, kā arī apvienošanās skaitu dinamika kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībā. Tiek apzināti arī riski, ar kuriem uzņēmumi var saskarties, veicot apvienošanās procesu. Otrajā daļā tiek analizēti divi pārrobežu apvienošanās gadījumi, kuriem ir piemēroti dažādi Konkurences padomes lēmumi. Katrā apvienošanās gadījumā analizēti iesaistītie tirgus dalībnieki, to saimnieciskās darbības veidi, ieguvumi, kurus gūst apvienošanās procesā iesaistītās puses, tirgus, kurā tie darbojas, konkurenti, kā arī Konkurences padomes lēmums. Apvienošanās gadījumā, kurā tika piemēroti ierobežojumi, tika analizēti saistošie noteikumi. Trešajā daļā autore izstrādāja uzņēmumu apvienošanās procesa plānu, secīgi aprakstot katru plānā iekļauto posmu, kā arī veica apvienošanās procesam nepieciešamo minimālā laika aprēķinu. Tika izstrādāta risku izvērtēšanas piramīda, kurā ir iedalīti riski, pēc to nozīmīguma. Tika izvērtēts arī saistību pārejas process. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli, 5 tabulas un 1 pielikums uz 3 lpp. Darbā izmantotas 37 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Pārrobežu apvienošanās, riski veicot uzņēmumu apvienošanu, uzņēmumu apvienošanās procesa plāns.
Atslēgas vārdi angļu valodā Cross-border merger, risks through merger process, the merger process plan
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 00:29:56