Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Uzņēmumu starptautiskās apvienošanās process”
Title in English “International Merger of Companies”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V. Ozoliņa
Reviewer Lekt. Ģ.Freibergs
Abstract Diplomdarba autore Kristīne Lukaševiča izstrādāja darbu, kura temats ir „Uzņēmumu starptautiskās apvienošanās process”. Diplomdarba mērķis ir balstoties uz uzņēmumu starptautiskās apvienošanās procesa izpēti, izstrādāt plānu, pēc kuras uzņēmumi varētu vadīties, uzsākot apvienošanās procesu. Pirmajā daļā tiek raksturoti apvienošanās veidi, un ieguvumi, kurus uzņēmumi gūst, veicot apvienošanās procesu. Tiek raksturoti Eiropas Savienības izstrādātie instrumenti pārrobežu apvienošanos Eiropas komercsabiedrības dibināšana un uzņēmumu apvienošana izmantojot ES direktīvu par uzņēmumu pārrobežu apvienošanos. Tiek aprakstīti Konkurences padomes izskatītie apvienošanās gadījumi, nosacījumi, pie kuriem apvienošanās dalībnieku pienākums ir vērsties ar ziņojumu, kā arī apvienošanās skaitu dinamika kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībā. Tiek apzināti arī riski, ar kuriem uzņēmumi var saskarties, veicot apvienošanās procesu. Otrajā daļā tiek analizēti divi pārrobežu apvienošanās gadījumi, kuriem ir piemēroti dažādi Konkurences padomes lēmumi. Katrā apvienošanās gadījumā analizēti iesaistītie tirgus dalībnieki, to saimnieciskās darbības veidi, ieguvumi, kurus gūst apvienošanās procesā iesaistītās puses, tirgus, kurā tie darbojas, konkurenti, kā arī Konkurences padomes lēmums. Apvienošanās gadījumā, kurā tika piemēroti ierobežojumi, tika analizēti saistošie noteikumi. Trešajā daļā autore izstrādāja uzņēmumu apvienošanās procesa plānu, secīgi aprakstot katru plānā iekļauto posmu, kā arī veica apvienošanās procesam nepieciešamo minimālā laika aprēķinu. Tika izstrādāta risku izvērtēšanas piramīda, kurā ir iedalīti riski, pēc to nozīmīguma. Tika izvērtēts arī saistību pārejas process. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli, 5 tabulas un 1 pielikums uz 3 lpp. Darbā izmantotas 37 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Pārrobežu apvienošanās, riski veicot uzņēmumu apvienošanu, uzņēmumu apvienošanās procesa plāns.
Keywords in English Cross-border merger, risks through merger process, the merger process plan
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 00:29:56