Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautiskas mārketinga stratēģijas ieviešana informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Introducing International Marketing Strategy in Companies of Information Services Sub-sector”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I. Pucens
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija Diplomdarba autore Elīna Plāne izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautiskas mārketinga stratēģijas ieviešana informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumos”. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt paņēmienus piemērotas starptautiskā mārketinga stratēģijas atrašanai un ieviešanai informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumos. Darba pirmajā nodaļā tiek aplūkots starptautiskā mārketinga stratēģijas izstrādes un ieviešanas process, īstenošanas koncepciju un stratēģiju veidi, kā arī pētīta stratēģijas ieviešanas specifika informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumos. Otrajā nodaļā tiek analizēta informācijas pakalpojumu apakšnozare Eiropas Savienībā, šīs apakšnozares uzņēmumu starptautisko darbību ierobežojošie un veicinošie tiesiskās un sociālkultūras vides faktori. Trešajā nodaļā tiek veikta starptautiskās mārketinga stratēģijas ieviešana jaundibinātā informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumā. Tiek analizēts uzņēmuma mērķa tirgus, tā konkurētspēja, veikta SVID analīze un mārketinga stratēģiju noteikšana, kā arī izvērtēta pielietoto mārketinga komunikācijas līdzekļu efektivitāte. Rezultātā noteikti uzdevumi starptautiskās darbības veikšanai un izstrādāts mārketinga plāns 1 gadam, aprēķinātas tā izmaksas, prognozēts ienākumu apjoms un veikts šī plāna efektivitātes novērtējums. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 79 lappuses. Tajā iekļauti 8 attēli, 13 tabulas un 9 pielikumi uz 12 lpp. Darbā izmantotas 52 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumi, starptautiskā mārketinga stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā companies of information services sub-sector, international marketing strategy
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2015 00:04:44