Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautiskas mārketinga stratēģijas ieviešana informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumos”
Title in English “Introducing International Marketing Strategy in Companies of Information Services Sub-sector”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I. Pucens
Reviewer Asoc.prof. I.Jurgelāne
Abstract Diplomdarba autore Elīna Plāne izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautiskas mārketinga stratēģijas ieviešana informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumos”. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt paņēmienus piemērotas starptautiskā mārketinga stratēģijas atrašanai un ieviešanai informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumos. Darba pirmajā nodaļā tiek aplūkots starptautiskā mārketinga stratēģijas izstrādes un ieviešanas process, īstenošanas koncepciju un stratēģiju veidi, kā arī pētīta stratēģijas ieviešanas specifika informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumos. Otrajā nodaļā tiek analizēta informācijas pakalpojumu apakšnozare Eiropas Savienībā, šīs apakšnozares uzņēmumu starptautisko darbību ierobežojošie un veicinošie tiesiskās un sociālkultūras vides faktori. Trešajā nodaļā tiek veikta starptautiskās mārketinga stratēģijas ieviešana jaundibinātā informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumā. Tiek analizēts uzņēmuma mērķa tirgus, tā konkurētspēja, veikta SVID analīze un mārketinga stratēģiju noteikšana, kā arī izvērtēta pielietoto mārketinga komunikācijas līdzekļu efektivitāte. Rezultātā noteikti uzdevumi starptautiskās darbības veikšanai un izstrādāts mārketinga plāns 1 gadam, aprēķinātas tā izmaksas, prognozēts ienākumu apjoms un veikts šī plāna efektivitātes novērtējums. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 79 lappuses. Tajā iekļauti 8 attēli, 13 tabulas un 9 pielikumi uz 12 lpp. Darbā izmantotas 52 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords informācijas pakalpojumu apakšnozares uzņēmumi, starptautiskā mārketinga stratēģija
Keywords in English companies of information services sub-sector, international marketing strategy
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.05.2015 00:04:44