Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Pašvaldību funkciju izpildes finanšu nodrošinājums
Nosaukums angļu valodā Funding for Implementation of Municipality Functions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba autors: Inese Sazonova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Pašvaldību funkciju izpildes finanšu nodrošinājums. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Ādažu novada pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamā finansējuma kārtību un finanšu līdzekļu izlietojuma lietderību, kā arī ieņēmumu avotus funkciju nodrošināšanai, noteikt, kā tiek sadalīti un novirzīti pašvaldības budžeta līdzekļi sadalījumā pa normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus Ādažu novada budžeta pilnveidošanai. Aptvertais periods ir no 2012.gada līdz 2015.gadam. Informācija par 2015.gadu ir plānotā atbilstoši Ādažu novada pašvaldības budžetam. Bakalaura darba izstrādē tika pielietota ekonomiskās analīzes metode, aprakstošās analīzes metode, loģiski – konstruktīvā metode un monogrāfiskā metode. Bakalaura darbā autore izmantoja šādus materiālus: LR un Ādažu novada pašvaldības normatīvos aktus, kas regulē un saistīti ar pašvaldību darbību un Ādažu novada pašvaldības budžeta plānošanu un izpildi, kā arī atsevišķu autoru darbus, interneta resursus un dažādus nepublicētos materiālus. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Darbā iekļautas 52 datorsalikuma lappuses, četras tabulas, 17 attēli un trīs pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 19 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Finanses, budžets, pašvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Funding, budget, municipality
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 22:55:30