Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Pašvaldību funkciju izpildes finanšu nodrošinājums
Title in English Funding for Implementation of Municipality Functions
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., N.Semjonova
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Abstract Bakalaura darba autors: Inese Sazonova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Pašvaldību funkciju izpildes finanšu nodrošinājums. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Ādažu novada pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamā finansējuma kārtību un finanšu līdzekļu izlietojuma lietderību, kā arī ieņēmumu avotus funkciju nodrošināšanai, noteikt, kā tiek sadalīti un novirzīti pašvaldības budžeta līdzekļi sadalījumā pa normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus Ādažu novada budžeta pilnveidošanai. Aptvertais periods ir no 2012.gada līdz 2015.gadam. Informācija par 2015.gadu ir plānotā atbilstoši Ādažu novada pašvaldības budžetam. Bakalaura darba izstrādē tika pielietota ekonomiskās analīzes metode, aprakstošās analīzes metode, loģiski – konstruktīvā metode un monogrāfiskā metode. Bakalaura darbā autore izmantoja šādus materiālus: LR un Ādažu novada pašvaldības normatīvos aktus, kas regulē un saistīti ar pašvaldību darbību un Ādažu novada pašvaldības budžeta plānošanu un izpildi, kā arī atsevišķu autoru darbus, interneta resursus un dažādus nepublicētos materiālus. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Darbā iekļautas 52 datorsalikuma lappuses, četras tabulas, 17 attēli un trīs pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 19 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Finanses, budžets, pašvaldība
Keywords in English Funding, budget, municipality
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 22:55:30