Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas saldumu ražotāju eksporta iespējas uz ASV”
Nosaukums angļu valodā “Export Opportunities to the U.S. for Latvian Confectionery Manufacturers”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I. Pucens
Recenzents Lekt. N.Rudzītis
Anotācija Diplomdarba autors ir Jānis Bulis. Diplomdarba tēma ir „Latvijas saldumu ražotāju eksporta iespējas uz ASV”. Darba mērķis ir izpētīt ASV saldumu nozari un identificēt Latvijas saldumu ražotāju produktus, kurus ir vērts eksportēt uz ASV, kā arī novērtēt eksporta iespējas un tā izdevīgumu konkrētam produktam. Diplomdarba pētījuma objekts ir Latvijas saldumu ražotāju produkcijas eksports. Darbā tiek izpētīta ASV saldumu nozare, un tiek konstatēts, ka Latvijas saldumu ražotāji ir konkurētspējīgi šajā tirgū ar cukuru grupas produktiem, piemēram, zefīru tumšajā šokolādē. Tiek apzināti lielākie ASV cukura grupas produktu ražotāji un Latvijas saldumu ražotāju konkurenti. Lai noskaidrotu ASV patērētāju viedokli par zefīru tumšajā šokolādē, tika veikta anketēšana ASV starptautiskajā saldumu izstādē, kur tika anketēti 200 respondenti, kuri atzina šo eksporta produktu par kvalitatīvu un ar labām garšas īpašībām. Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem tika izstrādāts eksporta plāns zefīram tumšajā šokolādē. Izstrādājot SVID analīzi, tika noteiktas Latvijas saldumu ražotāju eksporta stiprās un vājās puses kā arī iespējas un draudi. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta eksporta iespēju teorētiskais aspekts. Otrajā nodaļā tiek analizēta saldumu nozare pasaulē un ASV, kā arī tiek apzinātas ASV tirgus tendences un biznesa kultūras īpatnības. Trešajā nodaļā tiek novērtētas eksporta iespējas uz ASV zefīram tumšajā šokolādē, veicot ASV saldumu patērētāju anketēšanu un izstrādājot eksporta plānu šim produktam. Diplomdarba apjoms ir 66 lapas Tajā iekļauti 21 attēls, 16 tabulas un 4 pielikumi. Darbā izmantotas 38 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Latvijas saldumu ražotāji, ASV saldumu tirgus, eksports, SVID
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian Confectionery manufacturers, U.S. confectionery market, export, SWOT
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 19:34:06