Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas saldumu ražotāju eksporta iespējas uz ASV”
Title in English “Export Opportunities to the U.S. for Latvian Confectionery Manufacturers”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I. Pucens
Reviewer Lekt. N.Rudzītis
Abstract Diplomdarba autors ir Jānis Bulis. Diplomdarba tēma ir „Latvijas saldumu ražotāju eksporta iespējas uz ASV”. Darba mērķis ir izpētīt ASV saldumu nozari un identificēt Latvijas saldumu ražotāju produktus, kurus ir vērts eksportēt uz ASV, kā arī novērtēt eksporta iespējas un tā izdevīgumu konkrētam produktam. Diplomdarba pētījuma objekts ir Latvijas saldumu ražotāju produkcijas eksports. Darbā tiek izpētīta ASV saldumu nozare, un tiek konstatēts, ka Latvijas saldumu ražotāji ir konkurētspējīgi šajā tirgū ar cukuru grupas produktiem, piemēram, zefīru tumšajā šokolādē. Tiek apzināti lielākie ASV cukura grupas produktu ražotāji un Latvijas saldumu ražotāju konkurenti. Lai noskaidrotu ASV patērētāju viedokli par zefīru tumšajā šokolādē, tika veikta anketēšana ASV starptautiskajā saldumu izstādē, kur tika anketēti 200 respondenti, kuri atzina šo eksporta produktu par kvalitatīvu un ar labām garšas īpašībām. Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem tika izstrādāts eksporta plāns zefīram tumšajā šokolādē. Izstrādājot SVID analīzi, tika noteiktas Latvijas saldumu ražotāju eksporta stiprās un vājās puses kā arī iespējas un draudi. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta eksporta iespēju teorētiskais aspekts. Otrajā nodaļā tiek analizēta saldumu nozare pasaulē un ASV, kā arī tiek apzinātas ASV tirgus tendences un biznesa kultūras īpatnības. Trešajā nodaļā tiek novērtētas eksporta iespējas uz ASV zefīram tumšajā šokolādē, veicot ASV saldumu patērētāju anketēšanu un izstrādājot eksporta plānu šim produktam. Diplomdarba apjoms ir 66 lapas Tajā iekļauti 21 attēls, 16 tabulas un 4 pielikumi. Darbā izmantotas 38 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Latvijas saldumu ražotāji, ASV saldumu tirgus, eksports, SVID
Keywords in English Latvian Confectionery manufacturers, U.S. confectionery market, export, SWOT
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 19:34:06