Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas veselības aprūpes finansēšanas modeļa pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā „Improvement of Latvian Health Care Funding Model”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I. Judrupa
Recenzents Profesors V. Nešpors
Anotācija Maģistra darba autors – Evija Maļinovska. Maģistra darba zinātniskais vadītājs – Doc. Ilze Judrupa. Maģistra darba nosaukums - „Latvijas veselības aprūpes finansēšanas modeļa pilnveidošana”. Maģistra darba - 80 lpp., 6.tab., 30 att. Maģistra darba tēma ir Latvijas veselības aprūpes finansēšanas modeļa pilnveidošana, un tā mērķis ir izstrādāt veselības aprūpes finansēšanas modeli, ieviešot speciālo veselības aprūpes budžetu, kur finansējuma avots ir personificēti, ienākumiem piesaistīti maksājumi, vai ieviešot obligāto veselības aprūpes apdrošināšanu, kā rezultātā iedzīvotāji saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus pilnā apjomā un finansējums veselības aprūpei Latvijā palielinātos. Lai tiktu sasniegts izvirzītais mērķis, maģistra darbā tika aplūkoti veselības aprūpes finansēšanas modeļi, izpētīta esošā veselības aprūpes sistēma Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā rezultātā darba noslēgumā piedāvāti obligātās veselības apdrošināšanas modeļi. Autore kā pirmo variantu piedāvā ieviest obligāto veselības aprūpes sistēmu, kurā veselības aprūpei tiek novirzīta daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kā rezultātā būtu solidaritāte pret nodokļu maksātājiem, jo tie neapmaksātu ārstēšanu iedzīvotājiem, kuri izvairās no nodokļu maksāšanas. Kā otru variantu autore piedāvā ieviest obligāto veselības aprūpes sistēmu, kurā visiem iedzīvotājiem ir jāiegādājas veselības aprūpes polise, šāda sistēma būtu pāreja uz tirgus principiem – pieprasījums nosaka piedāvājumu, kas uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un samazinātu cenas. Kopumā autore uzskata, ka izdevumu ziņā ieviest obligāto veselības aprūpes sistēmu, kurā visiem iedzīvotājiem ir jāiegādājas veselības aprūpes polise, valstij būtu izdevīgāk, jo par pašu polišu izveidi un uzturēšanu maksātu veselības apdrošināšanas kompānijas, savukārt ieviešot obligāto veselības aprūpes sistēmu, kurā veselības aprūpei tiek novirzīta daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa valstij būtu jāsedz visi izdevumi, kas saistās ar veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistra ieviešanu, un citi izdevumi. Savukārt iedzīvotājiem izdevīgāks būtu pirmais variants, jo daudzi iedzīvotāji zemo ienākumu dēļ nevarētu atļauties iegādāties veselības apdrošināšanas polises, kā rezultātā pieaugtu vēlīni atklāto slimību skaits un kopumā Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklis neuzlabotos.
Atslēgas vārdi veselības aprūpes finansēšana, veselības aprūpes finansēšanas modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā health care financing,health care financing model's
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 17:08:45