Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latvijas veselības aprūpes finansēšanas modeļa pilnveidošana”
Title in English „Improvement of Latvian Health Care Funding Model”
Department
Scientific advisor I. Judrupa
Reviewer Profesors V. Nešpors
Abstract Maģistra darba autors – Evija Maļinovska. Maģistra darba zinātniskais vadītājs – Doc. Ilze Judrupa. Maģistra darba nosaukums - „Latvijas veselības aprūpes finansēšanas modeļa pilnveidošana”. Maģistra darba - 80 lpp., 6.tab., 30 att. Maģistra darba tēma ir Latvijas veselības aprūpes finansēšanas modeļa pilnveidošana, un tā mērķis ir izstrādāt veselības aprūpes finansēšanas modeli, ieviešot speciālo veselības aprūpes budžetu, kur finansējuma avots ir personificēti, ienākumiem piesaistīti maksājumi, vai ieviešot obligāto veselības aprūpes apdrošināšanu, kā rezultātā iedzīvotāji saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus pilnā apjomā un finansējums veselības aprūpei Latvijā palielinātos. Lai tiktu sasniegts izvirzītais mērķis, maģistra darbā tika aplūkoti veselības aprūpes finansēšanas modeļi, izpētīta esošā veselības aprūpes sistēma Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā rezultātā darba noslēgumā piedāvāti obligātās veselības apdrošināšanas modeļi. Autore kā pirmo variantu piedāvā ieviest obligāto veselības aprūpes sistēmu, kurā veselības aprūpei tiek novirzīta daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kā rezultātā būtu solidaritāte pret nodokļu maksātājiem, jo tie neapmaksātu ārstēšanu iedzīvotājiem, kuri izvairās no nodokļu maksāšanas. Kā otru variantu autore piedāvā ieviest obligāto veselības aprūpes sistēmu, kurā visiem iedzīvotājiem ir jāiegādājas veselības aprūpes polise, šāda sistēma būtu pāreja uz tirgus principiem – pieprasījums nosaka piedāvājumu, kas uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un samazinātu cenas. Kopumā autore uzskata, ka izdevumu ziņā ieviest obligāto veselības aprūpes sistēmu, kurā visiem iedzīvotājiem ir jāiegādājas veselības aprūpes polise, valstij būtu izdevīgāk, jo par pašu polišu izveidi un uzturēšanu maksātu veselības apdrošināšanas kompānijas, savukārt ieviešot obligāto veselības aprūpes sistēmu, kurā veselības aprūpei tiek novirzīta daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa valstij būtu jāsedz visi izdevumi, kas saistās ar veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistra ieviešanu, un citi izdevumi. Savukārt iedzīvotājiem izdevīgāks būtu pirmais variants, jo daudzi iedzīvotāji zemo ienākumu dēļ nevarētu atļauties iegādāties veselības apdrošināšanas polises, kā rezultātā pieaugtu vēlīni atklāto slimību skaits un kopumā Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklis neuzlabotos.
Keywords veselības aprūpes finansēšana, veselības aprūpes finansēšanas modeļi
Keywords in English health care financing,health care financing model's
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 17:08:45