Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu sloga optimizēšana uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Optimization of the Tax Burden in an Enterprise”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Gromule, AS „Rīgas autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Nodokļu sloga optimizēšana uzņēmumā”. Autors - Laura Šendo. Diplomdarbā tiek apskatīts uzņēmuma stāvoklis un maksājamo nodokļu struktūra. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus nodokļu sloga samazināšanai, kā arī analizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Diplomdarba uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai autora darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, kuras papildinātas ar desmit apakšnodaļām, izstrādātiem priekšlikumiem un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek sniegts finanšu analīzes raksturojums, galveno finansu rādītāju raksturojums un nepieciešamās formulas precīzu datu iegūšanai. Tiek sīkāk apskatīts katrs no galvenajiem finansu pārvaldības rādītājiem un to nozīme uzņēmuma darbībā. Otrajā daļā raksturota Latvijas nodokļu sistēma, nodokļu iedalījums, kā arī to īpatsvars valsts kopbudžetā. Aplūkots arī nodokļu slogs Latvijā, tā aprēķināšanas kārtība. Trešā ir praktiskā daļa. Tā sastāv no SIA „VECĀ MAIZNĪCA” uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējuma, uzņēmuma vispārējā raksturojuma, kā arī maksājamo nodokļu izpētes un nodokļu sloga optimizācijas pasākumiem uzņēmumā. Darba praktiskās daļas izpētei tika izmantoti sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VECĀ MAIZNĪCA” gada pārskati, Valsts ieņēmumu dienesta dati, Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī citi materiāli pirmās un otrās nodaļas izstrādei. Darba apjoms – 60 lapas. Darbā ir 10 attēli, 25 tabulas un 28 formulas. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi nodokļi, nodokļu slogs
Atslēgas vārdi angļu valodā taxes, the tax burden
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 14:38:03