Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu sloga optimizēšana uzņēmumā”
Title in English “Optimization of the Tax Burden in an Enterprise”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer V.Gromule, AS „Rīgas autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomdarba tēma ir „Nodokļu sloga optimizēšana uzņēmumā”. Autors - Laura Šendo. Diplomdarbā tiek apskatīts uzņēmuma stāvoklis un maksājamo nodokļu struktūra. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus nodokļu sloga samazināšanai, kā arī analizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Diplomdarba uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai autora darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, kuras papildinātas ar desmit apakšnodaļām, izstrādātiem priekšlikumiem un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek sniegts finanšu analīzes raksturojums, galveno finansu rādītāju raksturojums un nepieciešamās formulas precīzu datu iegūšanai. Tiek sīkāk apskatīts katrs no galvenajiem finansu pārvaldības rādītājiem un to nozīme uzņēmuma darbībā. Otrajā daļā raksturota Latvijas nodokļu sistēma, nodokļu iedalījums, kā arī to īpatsvars valsts kopbudžetā. Aplūkots arī nodokļu slogs Latvijā, tā aprēķināšanas kārtība. Trešā ir praktiskā daļa. Tā sastāv no SIA „VECĀ MAIZNĪCA” uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējuma, uzņēmuma vispārējā raksturojuma, kā arī maksājamo nodokļu izpētes un nodokļu sloga optimizācijas pasākumiem uzņēmumā. Darba praktiskās daļas izpētei tika izmantoti sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VECĀ MAIZNĪCA” gada pārskati, Valsts ieņēmumu dienesta dati, Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī citi materiāli pirmās un otrās nodaļas izstrādei. Darba apjoms – 60 lapas. Darbā ir 10 attēli, 25 tabulas un 28 formulas. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords nodokļi, nodokļu slogs
Keywords in English taxes, the tax burden
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 14:38:03